Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Wydarzenia


Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej medycyny pracy. Są one częścią cyklu 8 spotkań, podczas których uczestnicy uzyskają wiedzę na temat profilaktycznych programów zdrowotnych obejmujących zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia pracowników.

Tematyka listopadowych warsztatów będzie dotyczyć zagrożeń słuchu i techniki prowadzenia szkoleń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty „kluczowych trenerów” i będą mogli wykorzystać uzyskane doświadczenie, popularyzując wiedzę i szkoląc kolejne osoby w zakresie przeciwdziałania chorobom zawodowym.


Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz pokrywa całkowity koszt noclegów i wyżywienia.
Uczestnicy warsztatów zostaną zakwaterowani w „M Hotelu”,
ul. św. Teresy 111 w Łodzi, tel.: (42) 652 99 90, e-mail: mhotel@mhotel.eu  
Opis dojazdu: http://www.mhotel.eu (zakładka 'Lokalizacja')


Warsztaty odbędą się w terminach:
– grupa I: 15–17 XI br.Program warsztatów
– grupa II: 17–19 XI br.Program warsztatów

Miejsce:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór zakończony
Lista osób zakwalifikowanych


Dokumenty do pobrania na warsztaty w dniach 15–17 XI 2010:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie lekarza / Oświadczenie pracownika smp (proszę wybrać właściwe)
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Dokumenty do pobrania na warsztaty w dniach 17–19 XI 2010:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie lekarza / Oświadczenie pracownika smp (proszę wybrać właściwe)
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Rekrutacja:
Anna Najder
tel. (42) 631 49 80, e-mail: anajder@imp.lodz.pl
Linda Moczkowska
tel. (42) 631 48 47, e-mail: linda@imp.lodz.pl