Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Publikacje

W ramach realizacji projektów wydawane są poradniki dla lekarzy i pacjentów oraz publikowane artykuły w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.

Zachęcamy do lektury.

 

Poradniki

Poniżej wymienione poradniki są dostępne bezpłatnie w księgarni Oficyny Wydawniczej
w Instytucie Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi. Zainteresowanych prosimy
o wcześniejszy kontakt: Kamila Michałowska – tel. (42) 6314 719, e mail: ow@imp.lodz.pl.

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E. [red.]: Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli

Śliwińska-Kowalska M. [red.]: Profilaktyka zawodowych uszkodzeń słuchu. Poradnik dla lekarzy.

Pawlaczyk-Łuszczyńska M. [red.]: Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu w miejscu pracy. Poradnik dla pracowników BHP, PIS, PIP, pracodawców i pracowników.

Walusiak-Skorupa J., Pałczyński C. [red.]: Profilaktyka alergii zawodowej. Poradnik dla lekarzy

Kieć-Świerczyńska M. [red.]: Jak żyć i pracować z chorobą alergiczną. Poradnik dla osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego.

Kręcisz B. [red.]: Profilaktyka chorób zawodowych skóry. Poradnik dla lekarzy.

Cisak E., Zwoliński J. [red.]: Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze w aspekcie narażenia zawodowego. Poradnik dla lekarzy.

Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Koski E. [red.]: Profilaktyka chorób układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy. Poradnik dla lekarzy.

Wągrowska-Koski E. [red.]: Jak żyć i pracować z pylicą płuc. Poradnik dla pacjentów.

Walusiak-Skorupa J., Pałczyński C. [red.]: Jak zapobiegać alergii zawodowej? Poradnik dal służb BHP, PIS i PIP, pracodawców i pracowników.

Rybacki M., Piekarska A. [red.]: Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym u personelu medycznego. Poradnik dla służb BHP, PIS i PIP.

Rybacki M., Piekarska A. [red.]: Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym u personelu medycznego. Poradnik dla lekarzy.

Kręcisz B. [red.]: Profilaktyka dermatoz zawodowych. Poradnik dal służb BHP, PIS i PIP, pracodawców i pracowników.

Cisak E., Zwoliński J. [red.]: Profilaktyka boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze jako chorób zawodowych. Poradnik dla służb BHP, pracowników i pracodawców.

Krawczyk-Szulc P., Wągrowska-Koski E. [red.]: Jak zapobiegać chorobom układu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem wykonywania pracy. Poradnik dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników

Wągrowska-Koski E. [red.]: Wszystko o pylicy płuc. Poradnik dla lekarzy.

Merecz D. [red.]: Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – od teorii do praktyki. Podręcznik dla psychologów.

Merecz D. [red.]: Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. Poradnik dla lekarzy.

Merecz D., Potocka A., Wężyk A., Waszkowska M. [red.]: Miniprzewodnik po psychospołecznych zagrożeniach zawodowych. Przewodnik dla dla specjalistów BHP, pracowników i pracodawców

Bortkiewicz A. [red.]: Środowisko pracy a choroby układu krążenia. Poradnik dla specjalistów BHP, PIP, PIS, pracowników i pracodawców

Bortkiewicz A. [red.]: Choroby układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej. Poradnik dla lekarzy


Artykuły w czasopismach naukowych

Niebudek-Bogusz E., Marszałek S., Woźnicka E., Minkiewicz Z., Hima J., Śliwińska-Kowalska M.: Turnus sanatoryjny intensywnej rehabilitacji głosu u nauczycieli. Med. Pr. 2010;61(6):685–691. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/baza_czasopism/medpr/&articleId=24263&l=PL

Adrianna Potocka, Dorota Merecz-Kot: Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy? Część II. Badanie świadomości pracowników. Med. Pr. 2010;61(4):393–411. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/baza_czasopism/medpr/&articleId=24056&l=PL

Dorota Chomiczewska, Marta Kieć-Świerczyńska, Beata Kręcisz: Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia. Część III. Nieinwazyjne metody oceny właściwości biofizycznych skóry. Med. Pr. 2010;61(4):457–466. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/baza_czasopism/medpr/&articleId=24061&l=PL

Małgorzata Waszkowska, Dorota Merecz, Marcin Drabek: Programy prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Część II. Prewencja stresu zawodowego na poziomie organizacji. Med. Pr. 2010;61(2):191–204. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/ksiegarnia/books0/books_database/baza_czasopism/medpr/&articleId=23108&l=PL

Sławomir Marszałek, Ewa Niebudek-Bogusz, Ewelina Woźnicka, Mariola Śliwińska-Kowalska: Diagnostyka fizjoterapeutyczna i  osteopatyczna w zawodowych zaburzeniach głosu. Med. Pr. 2010;61(2):205–211. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/ksiegarnia/books0/books_database/baza_czasopism/medpr/&articleId=23109&l=PL

Agnieszka Mościcka: Opieka profilaktyczna dotycząca psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy. Med. Pr. 2010;61(1):91–100. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/ksiegarnia/books0/books_database/baza_czasopism/medpr/&articleId=23033&l=PL

Małgorzata Waszkowska, Dorota Merecz, Marcin Drabek: Programy prewencji stresu zawodowego – strategie, techniki, ocena skuteczności. Część I. Narodowe i międzynarodowe działania na rzecz przeciwdziałania stresowi w miejscu pracy. Med. Pr. 2009;60(6):523–529. Streszczenie: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/oficyna/ksiegarnia/books0/books_database/baza_czasopism/medpr/&articleId=22965&l=PL

(numery „Medycyny Pracy" z pełnymi wersjami artykułów dystrybuowane są przez Oficynę Wydawniczą Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi:: http://www.imp.lodz.pl/oficyna, wyszukiwarka artykułów: http://www.imp.lodz.pl/oficyna/medpr)


Alicja Bortkiewicz, Elżbieta Gadzicka, Jadwiga Siedlecka, Agata Szyjkowska, Piotr Viebig, Jerzy K. Wranicz, Małgorzata Kurpesa, Michał Dziuba, Ewa Trzos, Teresa Makowiec-Dąbrowska: Work-related risk factors of myocardial infarction. 5th International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases. 2009 Sep 27–30, Kraków, Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2010;23(3):255–265. Pełen tekst: http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/2010/0%20Bortkiewicz.pdf

Robert Karasek, Sean Collins, Els Clays, Alicja Bortkiewicz, Marco Ferrario: Description of a Large-scale Study Design to Assess Work-Stress-Disease Associations for CVD Disease. 5th International Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases. 2009 Sep 27–30, Kraków, Poland. Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2010;23(3)293–312. Pełen tekst: http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/2010/0%20kARASEK.pdf

Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Śliwińska-Kowalska M.: Ocena przydatności skali traktu głosowego (VTD) w diagnostyce dysfonii czynnościowej. Otorynolaryngologia – Przegl. Klin. 2010;9(4):204–209. Pełen tekst: http://www.mediton.pl/library/orl_volume-9_issue-4_article-929.pdf


Inne

Jolanta Walusiak-Skorupa, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska: Nie tylko badania profilaktyczne. Zadania służby medycyny pracy w opiece profilaktycznej nad pracownikami. Praca Zdr. 2011;2:34–36. Treść: http://www.abc.com.pl/?cmd=problem_wiecej,3267&serwis=8

Agnieszka Lipińska, Jolanta Walusiak-Skorupa: Astma u osób zawodowo sprzątających – nowy problem medycyny pracy? Praca Zdr. 2010;10:24–27. Część artykułu:
http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/1065/6/

Jolanta Walusiak-Skorupa, Marta Wiszniewska: Wytyczne do opieki profilaktycznej nad pracownikiem narażonym na czynniki alergizujące w miejscu pracy. Praca Zdr. 2010;7–8:23–26. Część artykułu: http://www.pracaizdrowie.com.pl/content/view/1024/

Tomasz Wittczak: Astma spawaczy. Praca Zdr. 2010;6:36–38. Treść: http://www.abc.com.pl/problem/2373/8


Zachęcamy też do lektury:

artykułu „Szkolenia i medycyna” w którym mowa o możliwościach, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki i programach profilaktycznych realizowanych w jego ramach przez zespół specjalistów z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi pod kierownictwem dr hab. med. Jolanty Walusiak-Skorupy (Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn Informacyjny 2010;22:18–20),

rozmowy z prof. dr. hab. med. Konradem Rydzyńskim, dyrektorem Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, dotyczącej działań profilaktycznych i ukierunkowanych na powroty do pracy oraz grup, do których są one adresowane, a także korzyści odnoszonych przez pacjentów dzięki wsparciu programów przez Europejski Fundusz Społeczny (Eurofundusze. Zdrowa Europa. Gazeta Wyborcza 21 września 2010, s. 14)

wywiadu z dr hab. med. Jolantą Walusiak-Skorupą: „Nie wszystko uczula, ale…” (Praca i Zdrowie 2010;5:18–19)
(w jęz. angielskim: „Not everything causes allergy, but…". Praca i Zdrowie 2010;10:36–37)

Brak dokumentów do pobrania
< >