Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...

Opracowanie kompleksowych programów
ukierunkowanych na powroty do pracy

Celem projektu jest umożliwienie podjęcia aktywności zawodowej osobom
ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi lub po długotrwałej niezdolności do pracy
spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy.


Cele szczegółowe:
- rozpoznanie uwarunkowań uniemożliwiających lub utrudniających powrót do pracy,
- zwiększenie samooceny i motywacji osób nieaktywnych zawodowo do podejmowania
  rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy,
- przygotowanie procedur medycznych dla przeprowadzenia intensywnej rehabilitacji,
- opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy.

Zakres kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy:
- choroby narządu głosu,
- pylice,
- choroby alergiczne.

Działania podejmowane w projekcie:
- analiza uwarunkowań zdrowotnych, psychicznych oraz socjologicznych
  uniemożliwiających lub utrudniających powrót do pracy,
- analiza dotychczasowych rozwiązań krajowych i zagranicznych,
- utworzenie Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego dla pracowników, pracodawców
  i lekarzy różnych specjalności,
- działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne,
- opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy
  i pilotażowe wdrożenie wybranych elementów programów.

Działania edukacyjne adresowane są do:
- lekarzy służby medycyny pracy,
- lekarzy orzeczników ZUS,
- pracowników PUP zajmujących się aktywizacją osób z chorobą zawodową
  lub związaną z pracą.Projekt jest realizowany przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Pobierz materiały