Aktualności
Warsztaty motywacyjno-rehabilitacyjne „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 12–13 V 2011, Łódź

Na warsztaty zapraszamy osoby z chorobami skóry i układu oddechowego (zwłaszcza o podłożu alergicznym). Odpowiemy na nich na pytania:
- Jak żyć i pracować z alergią?
- Jak pracować z chorobą...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 10 III 2011, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.
Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz możliwość...

Szkolenie „Aktywizacja zawodowa osób z chorobami alergicznymi skóry i układu oddechowego”, 2 XII 2010, Łódź

Na szkolenie zapraszamy lekarzy orzeczników ZUS.

Jego zakres tematyczny obejmuje m.in. choroby alergiczne układu oddechowego i skóry jako przyczyny ograniczenia aktywności zawodowej oraz...


Program ukierunkowany na powroty do pracy
osób z chorobami alergicznymi

Choroby alergiczne pochodzenia zawodowego dotyczące dróg oddechowych i skóry stanowią istotny problem zdrowotny, medyczny i społeczno-ekonomiczny.

 

 

 

W latach 1971–2005 rozpoznano 26 638 schorzeń skóry pochodzenia zawodowego (dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi), co stanowiło 9,1% wszystkich chorób zawodowych. Z kolei astma zawodowa jest najczęstszą chorobą alergiczną układu oddechowego.

Najważniejszym problemem pacjentów z rozpoznaną chorobą alergiczną o etiologii zawodowej jest znalezienie pracy bez narażenia na uczulające ich czynniki. Zwykle po odsunięciu od pracy stan tych osób istotnie się poprawia, w związku z czym nie otrzymują oni świadczenia rentowego, ale nie mogą też znaleźć odpowiedniej pracy.