Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Skala decybelowa

Zakres zmienności ciśnienia akustycznego, na jakie reaguje ucho ludzkie, jest bardzo szeroki. Przyjmuje się, że progowi słyszenia odpowiada wartość 20 μPa (20×10−6 Pa), a progowi bólu – 200 Pa.

Stosunek wielkości granicznych ciśnienia akustycznego to 1:10 000 000

Tak duża skala wartości jest niewygodna w użyciu i z tego względu wartości ciśnienia akustycznego wyrażane są nie w skali liniowej, lecz w logarytmicznej skali decybelowej. Podstawową wielkością fizyczną charakteryzującą intensywność zjawisk akustycznych jest więc poziom ciśnienia akustycznego L (w skrócie: poziom dźwięku) opisany wzorem:


L = 10 lg (p/po)2

gdzie:
L – poziom ciśnienia akustycznego [dB],
p – wartość ciśnienia akustycznego [Pa],
po – wartość ciśnienia akustycznego odniesienia po = 20 μPa. 

 

Próg percepcji słuchowej ->  20×10–6 Pa (20 μPa) 0 dB
Próg bólu                              ->  200 Pa  ->  140 dB