Skala decybelowa

Zakres zmienności ciśnienia akustycznego, na jakie reaguje ucho ludzkie, jest bardzo szeroki. Przyjmuje się, że progowi słyszenia odpowiada wartość 20 μPa (20×10−6 Pa), a progowi bólu – 200 Pa.

Stosunek wielkości granicznych ciśnienia akustycznego to 1:10 000 000

Tak duża skala wartości jest niewygodna w użyciu i z tego względu wartości ciśnienia akustycznego wyrażane są nie w skali liniowej, lecz w logarytmicznej skali decybelowej. Podstawową wielkością fizyczną charakteryzującą intensywność zjawisk akustycznych jest więc poziom ciśnienia akustycznego L (w skrócie: poziom dźwięku) opisany wzorem:


L = 10 lg (p/po)2

gdzie:
L – poziom ciśnienia akustycznego [dB],
p – wartość ciśnienia akustycznego [Pa],
po – wartość ciśnienia akustycznego odniesienia po = 20 μPa. 

 

Próg percepcji słuchowej ->  20×10–6 Pa (20 μPa) 0 dB
Próg bólu                              ->  200 Pa  ->  140 dB