Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Co to jest hałas?

Hałas to dźwięki o dowolnym charakterze akustycznym niepożądane w danych warunkach i dla danej osoby.

Dźwięk to zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym (gazowym, ciekłym lub stałym), zdolne do wywołania wrażenia słuchowego (-> fale akustyczne).  Ucho ludzkie reaguje na dźwięki, czyli zachodzące z odpowiednią częstotliwością zmiany ciśnienia w ośrodku sprężystym (-> ciśnienie akustyczne).

Ciśnienie akustyczne to lokalna zmiana ciśnienia względem ciśnienia odniesienia w środowisku sprężystym, która występuje podczas rozchodzenia się w nim fali akustycznej,
(-> w szczególności: lokalna zmiana ciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego w wyniku lokalnych zagęszczeń i rozrzedzeń powietrza towarzyszących propagacji fali akustycznej).

Jednostką ciśnienia akustycznego w układzie SI jest paskal (Pa = N/m2).  

 

 

Ryc. 1. Ciśnienie akustyczne a ciśnienie atmosferyczne


Częstotliwości fal dźwiękowych zawierają się w przedziale 20–20 000 Hz. Fale sprężyste
o częstotliwościach wyższych od 20 000 Hz (20 kHz) nazywane są ultradźwiękami,
a niższych od 20 Hz – infradźwiękami.
Ryc. 2. Klasyfikacja fal akustycznych ze względu na częstotliwość