Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Samoocena stanu słuchu

 

 

Uszkodzenia słuchu są najczęściej występującymi zaburzeniami narządów zmysłu u ludzi.
Dotyczą one około 10% populacji. Uszkodzenia słuchu spowodowane działaniem hałasu są drugą
(po procesie starzenia się) przyczyną uszkodzeń słuchu w wieku dorosłym, co stanowi
ok. 16% uszkodzeń słuchu w całej populacji osób dorosłych.

Podstawowym objawem rozwijającego się urazu akustycznego jest stopniowo postępujące pogorszenie ostrości słuchu. Postępujące uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem ma nieodwracalny charakter, stąd główne znaczenie w jego zapobieganiu odgrywa profilaktyka. Wczesne wykrycie uszkodzenia słuchu, na którego poziomie wielkość jeszcze nie upośledza wydolności socjalnej słuchu, daje możliwość wdrożenia działań profilaktycznych zapobiegających dalszemu jego rozwojowi.

Stan naszego słyszenia możemy wstępnie ocenić sami, co  odgrywa kluczową rolę w podjęciu dalszych działań profilaktycznych. Zamieszczone na stronie moduły właśnie temu służą.


Zapraszamy do oceny stanu słuchu, której można dokonać:

 
- samodzielnie poprzez ankietę i badanie szeptem

  Ankieta samooceny stanu słuchu

  Samodzielne badanie rozumienia szeptu

 

- w oparciu o interpretację wyników badania audiometrycznego wykonanego 
  przez lekarza laryngologa, lekarza medycyny pracy

  Interpretacja wyników badania audiometrycznego

 

W każdym module zawarto wskazania co do dalszego postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia uszkodzenia słuchu.