Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Interaktywny program ochrony słuchu


Aplikacja programowa jest elementem kompleksowego programu ochrony słuchu
i została przygotowana dla pracodawców, służb bhp oraz lekarzy medycyny pracy.

Umożliwia:

 

•   gromadzenie danych nt.:

     – narażenia pracowników na hałas i inne szkodliwe czynniki środowiska pracy,

     – stosowanych ochronników słuchu,

     – wyników profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
        w tym stanu słuchu pracowników,

 

•  szacowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wg PN-ISO 1999:2000 oraz PN-ISO 1999:2000

    ze zmodyfikowaną metodą uwzględniającą dodatkowe czynniki ryzyka,

 

•  ocenę skuteczności programu ochrony słuchu.
 

 

Do pobrania: Interaktywny Program Ochrony Słuchu


Wymagania techniczne:

1. Web serwer
Dla prawidłowej pracy aplikacji niezbędny jest Web serwer IIS wersji 6 i wyżej. Dostęp do zainstalowanej aplikacji możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową. Adres URL dostępu do aplikacji definiowany jest poprzez konfigurację serwera WWW.

2. Serwer bazy danych
Dla prawidłowej pracy aplikacji niezbędny jest serwer bazy danych MSSQLServer. Baza danych może być zainstalowana na innym komputerze niż aplikacja jednak musi być spełniony warunek możliwości bezpośredniego dostępu aplikacji do serwera bazy danych.