Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

 

 


Zastępca kierownika projektu ds. ochrony słuchu:
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska


Zespół:

dr n. tech. Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska

dr n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke

mgr Adam Dudarewicz

mgr Małgorzata Zamojska

lek. Piotr Kotyło

Ewa Kotyło

Anna Gajda-Szadkowska

 

 

W skład zespołu wchodzą specjaliści z zakresu laryngologii, audiologii, medycyny pracy, wibroakustyki i higieny pracy zatrudnieni w Zakładzie Zagrożeń Fizycznych oraz Klinice Audiologii i Foniatrii i Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Osoby te dysponują dużym doświadczeniem zawodowym oraz dorobkiem naukowym. Od 2002 r. Zakład Zagrożeń Fizycznych i Klinika Audiologii i Foniatrii legitymują się statusem „Centrum doskonałości w zakresie zawodowych uszkodzeń słuchu” (Dyplom Ministra Nauki z dnia 25 listopada 2002 r.). Ponadto Zakład Zagrożeń Fizycznych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB nr 328 w zakresie badań hałasu w środowisku pracy.