Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Opracowanie kompleksowych programów
profilaktycznych
 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących
poprzez opracowywanie kompleksowych programów profilaktycznych
oraz wdrożenie ich wybranych elementów.


Cele szczegółowe:
- identyfikacja czynników zawodowych wpływających na rozwój chorób zawodowych
  oraz identyfikacja grup ryzyka,
- usprawnienie procedur wczesnej identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy,
- podniesienie świadomości zdrowotnej pracujących i wypracowanie odpowiednich
  zachowań prozdrowotnych,
- podniesienie wiedzy lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną, psychologów,
  pracowników PIS, PIP, BHP  w zakresie wczesnego diagnozowania i profilaktyki
  oraz minimalizacji zagrożeń,
- opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych.

Zakres kompleksowych programów profilaktycznych:
- ochrona słuchu,

- choroby skóry,

- choroby alergiczne,

- choroby zakaźne,

- choroby obwodowego układu nerwowego i układu ruchu,

- choroby układu krążenia,

- zagrożenia psychospołeczne.

Działania podejmowane w projekcie:
- badania i analizy dla potrzeb opracowywanych programów profilaktycznych,
- opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych,
- działania edukacyjne,
- wdrożenie wybranych elementów programów profilaktycznych.


Działania edukacyjne adresowane są do:
- lekarzy służb medycyny pracy i POZ, psychologów, pracowników PIS, PIP i BHP,
- pracodawców,
- różnych grup zawodowych,
- osób uczących się zawodu.


Projekt jest realizowany przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
przy współpracy Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.