Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Wydarzenia


Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem, założenia kompleksowego programu ochrony słuchu oraz ćwiczenia praktyczne (na stanowiskach komputerowych) z obsługi interaktywnego programu komputerowego.

Program szkolenia
Deklaracja uczestnictwa
Zgoda na przetwarzanie danych
Dane osobowe
Formularz zgłoszeniowy


Organizator:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
udział w szkoleniach i konferencjach jest bezpłatny. Zostanie on potwierdzony certyfikatem.
Organizatorzy zapewniają wyżywienie (obiad, przerwy kawowe).
Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy. Liczba miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 marca 2011 r.

Zapisy:
Anna Najder
tel. (42) 631 49 80, e-mail: anajder@imp.lodz.pl

Agnieszka Wojnarowska
tel. (42) 631 49 09, e-mail: agawoj@imp.lodz.pl