Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne

 

W dniu 1 lipca 2010 na terenie Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera w Łodzi powołano Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne

Tworzą je zespoły realizujące projektów "Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych" i "Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy". Początkowe działania Centrum, które obejmowały choroby narządu głosu i zawodowe uszkodzenia słuchu, zostały rozszerzone o choroby alergiczne skóry i układu oddechowego.

Z porad Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznego mogą korzystać pacjenci, lekarze sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami, lekarze specjaliści, pracownicy, pracodawcy i inni zainteresowani.


Kontakt z Centrum Konsultacyjno-Diagnostycznym

– choroby narządu głosu i zawodowe uszkodzenia słuchu
   tel. (42) 631 45 21
   e-mail: marsliw@imp.lodz.pl

– choroby układu oddechowego
   tel. (42) 631 47 98
   e-mail: mika@imp.lodz.pl

– choroby skóry
   tel. (42) 631 47 42
   tel. (42) 631 47 38
   e-mail: marswier@imp.lodz.pl


Zachęcamy też do badań, które mogą Państwo przeprowadzić sami:

1. Badanie sprawności swojego głosu

2. Algorytm postępowania w przypadku zgłoszenia przez pracownika
    objawów sugerujących chorobę zawodową

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakaźnej choroby zawodowej

4. Samodzielna ocena stanu słuchu