Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Percepcja dźwięków – krzywe izofoniczne

Narząd słuchu nie reaguje tak samo na dźwięki o takim samym poziomie ciśnienia akustycznego, lecz o różnej częstotliwości, co ilustrują tzw. krzywe izofoniczne, czyli krzywe jednakowej względnej głośności. Poza obiektywną skalą decybelową stosowane są więc również wielkości oparte na subiektywnym odczuwaniu dźwięków, a szczególnie poziom głośności Ls w fonach.


 

Ryc. Krzywe izofoniczne według międzynarodowej normy ISO 226:1987


Zgodnie z definicją dany dźwięk ma poziom głośności Ls = N fonów, jeśli jest odbierany jako tak samo głośny jak dźwięk o częstotliwości wzorcowej 1 kHz i poziomie N dB. Krzywa izofoniczna 0 fonów odpowiada progowi słuchu, a krzywa 130 fonów – progowi bólu.