Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...


Szanowni Państwo Instytut Medycyny Pracy imienia prof. J. Nofera zakończył realizację projektów:

Opracowanie kompleksowych programów
profilaktycznych

(czas trwania projektu: 1.04.200828.02.2013)

– ochrona słuchu
– choroby skóry
– choroby alergiczne
– choroby zakaźne
– choroby obwodowego układu nerwowego i układu ruchu
– choroby układu krążenia
– zagrożenia psychospołeczne

Opracowanie kompleksowych programów
ukierunkowanych na powroty do pracy

(czas trwania projektu: 1.04.2008–28.02.2011)

– choroby narządu głosu
– pylice
– choroby alergiczne

Efektem realizacji pierwszego projektu jest opracowanie 8 kompleksowych programów zdrowotnych:

Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący chorób narządu słuchu pochodzenia zawodowego
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący chorób zawodowych skóry
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący alergii zawodowej
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący chorób zakaźnych u personelu medycznego
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący boreliozy pochodzenia zawodowego
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący chorób ukłądu ruchu i obwodowego układu nerwowego wywołanych sposobem pracy
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący chorób układu krążenia
Kompleksowy program profilaktyczny dotyczący psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
http://www.efs.gov.pl