Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

 

Konferencja szkoleniowa dla lekarzy sprawujących opiekę nad pracownikiem Łódź, 14.10.2009

Konferencja skierowana jest do lekarzy medycyny pracy i laryngologów i audiologów zajmujących się badaniami profilaktycznymi pracowników narażonych zawodowo na hałas i substancje ototoksyczne w środowisku pracy. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Organizatorzy konferencji zobowiązują się zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas konferencji (obiad i przerwa kawowa) oraz wydać certyfikat  uczestnictwa w projekcie. Wszelkie koszty związane z dojazdem na konferencję ponoszą uczestnicy.

Miejsce konferencji: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18
(w sąsiedztwie Dworca Łódź-Fabryczna)

Do pobrania:
Program konferencji
Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa: celem wstępnego zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić na komputerze formularz zgłoszeniowy, zapisać w formie pliku, a następnie wysłać jako załącznik e-mail na adres poczty elektronicznej ewakot@imp.lodz.pl

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w konferencji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą następujących dokumentów:


zał. 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
zał. 2. Formularz PEFS zawierający dane osobowe uczestnika projektu
zał. 3. Oświadczenie uczestnika projektu na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zał. 4. Oświadczenie


Własnoręcznie podpisane dokumenty prosimy przesłać na adres:

Ewa Kotyło
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 ŁódźKażdy uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w konferencji, o ile zgłosi swoją rezygnację nie później niż 7 dni przed zaplanowaną datą konferencji. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w konferencji poniesionych przez organizatora. Informacja o rezygnacji musi być przekazana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

Konferencja szkoleniowa dla pracowników służb PIS, PIP, BHP oraz innych pracowników nadzoru nad warunkami pracy, Łódź, 03.09.2009


Konferencja skierowana jest do pracowników PIP, PIS i BHP  zajmujących się kontrolą narażenia i minimalizowaniem ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas i substancje ototoksyczne. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Organizatorzy konferencji zobowiązują się zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas konferencji (obiad i przerwa kawowa) oraz wydać certyfikat  uczestnictwa w projekcie. Wszelkie koszty związane z dojazdem na konferencję ponoszą uczestnicy.


Do pobrania:
Program konferencji
Zgłoszenie uczestnictwa


Celem wstępnego zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić na komputerze formularz zgłoszeniowy, zapisać w formie pliku, a następnie wysłać jako załącznik e-mail na adres poczty elektronicznej ewakot@imp.lodz.pl


Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w konferencji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie pocztą następujących dokumentów:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie
zał. 1. Formularz PEFS zawierający dane osobowe uczestnika projektu
zał. 2. Oświadczenie uczestnika projektu na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

zał.3. oswiadczenie


Własnoręcznie podpisane dokumenty prosimy przesłać na adres:

Ewa Kotyło
Zakład Zagrożeń Fizycznych
Klinika Audiologii i Foniatrii
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź


Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z dokumentami upływa dnia 15 sierpnia 2009 r.


Warunki rezygnacji: Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w konferencji, o ile zgłosi swoją rezygnację nie później niż 7 dni przed zaplanowaną datą konferencji. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w konferencji poniesionych przez organizatora. Informacja o rezygnacji musi być przekazana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.