Aktualności
Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 31 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Szkolenie nt. interaktywnego programu komputerowego ochrony słuchu, 30 III 2011, Łódź

Na szkolenia zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się ochroną zdrowia, szczególnie słuchu osób pracujących. Jego zakres tematyczny będzie obejmował m.in. zasady szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu...

Warsztaty trenerskie „Minimalizowanie ryzyka uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem w miejscu pracy”, 15–19 XI 2010, Łódź

Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów związanych z opieką nad osobami pracującymi (lekarzy, pielęgniarki, pracowników bhp).

Warsztaty będą dotyczyć najistotniejszych problemów współczesnej...

Dlaczego kontrolujemy narażenie na hałas?

Wpływ hałasu na organizm człowieka jest złożony i obejmuje zarówno skutki słuchowe, jak i pozasłuchowe. Narządem krytycznym dla hałasu jest ucho wewnętrzne (a dokładnie jego część słuchowa zwana ślimakiem), natomiast efektem działania – postępujący niedosłuch odbiorczy. Hałas, jako czynnik stresowy, wywołuje również tzw. skutki pozasłuchowe.
Kontrola narażenia na hałas w środowisku pracy ma na celu przede wszystkim ochronę narządu słuchu przed szkodliwym działaniem hałasu.
Ryc. Słuchowe i pozasłuchowe skutki działania hałasu


Szczególnie szkodliwy jest hałas impulsowy, ponieważ odruch akustyczny, czyli naturalna ochrona narządu słuchu przed działaniem hałasu w postaci odruchu układu mięśni ucha środkowego, jest nieefektywny w przypadku tego rodzaju hałasu.