Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź
2011-11-26

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź
2011-09-02

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski
2011-06-21

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Konferencja „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy", 27 V 2011, Solec Kujawski
2011-05-08

Konferencja adresowana jest do dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ.
W jej trakcie zostaną omówione zagadnienia związane z biologią, epidemiologią, diagnostyką,
profilaktyką,...

Konferencja „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy", 24 V 2011, Ustroń
2011-05-07

Konferencja adresowana jest do pracowników PIS, PIP i BHP.  W jej trakcie zostaną omówione m.in. biologia, epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka chorób odkleszczowych ze szczególnym...

Szkolenie „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych”, 15–16 IV 2011, Kielce
2011-03-30

Szkolenie z profilaktyki najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia adresowane jest do służby medycyny pracy i lekarzy POZ. Zakres tematyczny...

Konferencja „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 19 XI 2010, Lublin
2010-10-21

Na konferencję zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. biologię kleszczy, epidemiologię i diagnostykę chorób odkleszczowych...

Konferencja „Zapobieganie zakaźnym chorobom zawodowym u personelu medycznego”, 4 XI 2010, Łódź
2010-10-06

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy i pielęgniarki służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jej tematyka będzie obejmować m.in. kompleksowy program profilaktyczny ukierunkowany...

Szkolenie warsztatowe dla lekarzy służby medycyny pracy i POZ – 13–15 października 2010, Lublin
2010-08-12

W ramach realizacji projektu w dniach 13–15 października 2010 w Instytucie Medycyny Wsi
im. W. Chodźki w Lublinie zostaną zorganizowane warsztaty dla lekarzy służby medycyny pracy
i POZ z...

1