Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia


Na konferencję zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. biologię kleszczy, epidemiologię i diagnostykę chorób odkleszczowych oraz opiekę profilaktyczną nad pracownikiem zagrożonym ukąszeniem przez kleszcza.

Program Konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i obiad. Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone certyfikatem.

Organizator: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie lekarskie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 listopada 2010

Rekrutacja:
Ewa Cisak
tel. (81) 718 45 73, e-mail: ewac@galen.imw.lublin.pl
Renata Kaliszewska
tel. (81) 718 44 10, e-mail: imw@galen.imw.lublin.pl