Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia


Konferencja adresowana jest do dla lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ.
W jej trakcie zostaną omówione zagadnienia związane z biologią, epidemiologią, diagnostyką,
profilaktyką, w tym opieką profilaktyczną lekarza medycyny pracy, terapią i orzecznictwem chorób
odkleszczowych, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy.

Organizator: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
Miejsce: Hotel – Restauracja Autos Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 2B, 86-050 Solec Kujawski


Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2011 roku

Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do:
Ewa Cisak – e-mail: ewac@galen.imw.lublin.pl, tel. (81) 718 45 73
Renata Kaliszewska – e-mail: imw@galen.imw.lublin.pl, tel. (81) 718 44 10

Wszystkie pozostałe wydrukowane i podpisane dokumenty proszę przesłać na adres:
Sekretariat Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
z dopiskiem „Konferencja – borelioza”

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad po konferencji,
bufet kawowy w trakcie konferencji, wyżywienie i certyfikat uczestnictwa w projekcie.