Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia


Szkolenie z profilaktyki najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia adresowane jest do służby medycyny pracy i lekarzy POZ. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych w miejscu pracy.

Program szkolenia

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe i obiad.
Uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone certyfikatem.

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać do:
Anna Najder, e-mail: anajder@imp.lodz.pl

Pozostałe wydrukowane i podpisane dokumenty proszę przesyłać na adres:
Biuro Zarządzania Projektami
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: NABÓR ZAKOŃCZONY