Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Historia naturalna zakażenia HBV

 

Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w większości wypadków jest chorobą samogojącą. Jeśli zakażeniu ulega osoba immunokompetentna, w 90% przypadków zakażenie ulega wyleczeniu siłami natury w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ostrych objawów choroby. U dzieci poniżej 1. roku życia oraz osób dorosłych z zaburzeniami odporności zakażenie najczęściej ma przebieg pierwotnie przewlekły.

 

O przewlekłym zakażeniu HBV mówi się, jeżeli nie doszło do eliminacji wirusa z ustroju (antygen HBs jest ciągle wykrywalny) po okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

W badaniach serologicznych stwierdza się w surowicy obecność antygenów HBs i HBe. W miarę upływu czasu u części zakażonych (10–30% w skali roku) dochodzi do eliminacji HBe Ag i pojawienia się przeciwciał anty-HBe. Tę fazę zakażenia określa się jako niereplikacyjną lub integracyjną.

 

W następstwie przewlekłego zapalenia wątroby typu B u 20–30% chorych po wielu latach trwania procesu zapalnego może rozwinąć się pozapalna marskość wątroby, prowadząca do niewydolności wątroby i w części przypadków raka wątrobowo-komórkowego (carcinoma hepatocellulare). Zbiorcze zestawienie i interpretację testów serologicznych HBV przedstawia poniższa tabela.

 

Interpretacja testów serologicznych HBV

Marker

Interpretacja

HBs Ag

zakażenie HBV

Anty-HBc IgM

ostre zapalenie wątroby typu B (wysokie miana) lub
zaostrzenie przewlekłego zapalenia wątroby (niskie miana)

Anty-HBc IgG

stan po ekspozycji na HBV

Anty-HBs

odporność na zakażenie HBV po przechorowaniu lub
odporność na zakażenie HBV poszczepienna

HBe Ag

ostre zapalenie wątroby typu B lub faza replikacyjna
przewlekłego zapalenia wątroby typu B

Anty-HBe

stan po ostrym zapaleniu wątroby typu B lub faza integracji przewlekłego zapalenia wątroby typu B

HBV-DNA

replikacja wirusa