Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia


Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy i pielęgniarki służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jej tematyka będzie obejmować m.in. kompleksowy program profilaktyczny ukierunkowany
na zapobieganie najczęstszym zakaźnym chorobom zawodowym opracowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacje na temat wirusowych zapaleń wątroby,
HIV i gruźlicy, zasady diagnostyki tych chorób oraz zasady bezpiecznej pracy w placówkach ochrony zdrowia z uwzględnieniem badań profilaktycznych pracowników.

Dokumenty do pobrania:
Program Konferencji
Formularz zgłoszeniowy
Dane osobowe
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zgoda na przetwarzanie danych

Miejsce:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Termin nadsyłania zgłoszeń: nabór zamknięty

Rekrutacja:
Anna Najder
tel. (42) 631 49 80, e-mail: anajder@imp.lodz.pl
Linda Moczkowska
tel. (42) 631 48 47, e-mail: linda@imp.lodz.pl