Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakaźnej choroby zawodowej

 

Postępowanie dotyczące zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej regulowane jest odpowiednimi przepisami prawa. Poniżej przedstawiono schemat postępowania w przypadkach podejrzenia zakaźnej choroby zawodowej z uwzględnieniem podstawowych warunków, jakie muszą być spełnione do wszczęcia postępowania orzeczniczego i które ten proces ułatwią.

 

1. Schemat postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej przez lekarza


2. Schemat postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej przez pracodawcę


3. Schemat postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej przez pracownika