Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Zalecenia dla pracowników służby zdrowia ukierunkowane na redukcję ryzyka ekspozycji zawodowej

 

Celem zminimalizowania ryzyka ekspozycji zawodowej na zakażenia krwiopochodne wśród pracowników służby zdrowia zalecane jest:

– stosowanie podstawowych zasad higieny: mycie rąk przed każdorazową pracą z pacjentem i po niej;

– zakładanie rękawiczek ochronnych podczas pracy z pacjentami;

– zmienianie rękawiczek ochronnych każdorazowo między pracą z kolejnymi pacjentami;

– mycie dłoni każdorazowo przed i po założeniu rękawiczek ochronnych;

– osłanianie istniejących ran i uszkodzeń skóry wodoszczelnymi opatrunkami lub w przypadku większych ran zakładanie rękawiczek ochronnych;

– zakładanie rękawiczek ochronnych do prac, przy których może dojść do kontaktu z krwią, wydzielinami pacjenta lub innym materiałem zakaźnym;

– unikanie wykonywania procedur inwazyjnych przez pracowników z przewlekłymi chorobami skóry (takimi jak np. wyprysk kontaktowy) w okresie zaostrzenia takiej choroby, szczególnie gdy na skórze są obecne rozległe zmiany; uszkodzona powierzchnia skóry stanowi potencjalną drogę transmisji infekcji i zwiększa ryzyko zakażenia; kontakt uszkodzonej skóry z krwią, nawet gdy są założone rękawiczki ochronne, może być niezauważony;

– korzystanie z odzieży ochronnej, a także z ochrony błon śluzowych oczu, ust nosa podczas prac związanych z potencjalną ekspozycją na czynniki zakaźne;

– unikanie noszenia obuwia odsłoniętego w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z krwią lub innymi wydzielinami pacjenta; w miejscach, gdzie są używane ostre narzędzia, należy nosić obuwie zasłaniające stopy;

– rozważenie wykorzystania alternatywnych narzędzi tnących (takich jak diatermie, lasery) w celu unikania używania ostrych narzędzi podczas wykonywania zabiegów inwazyjnych;

– zakładanie rękawiczek ochronnych zawsze podczas: sprzątania, mycia narzędzi przed sterylizacją lub dezynfekcją oraz przy sprzątaniu, usuwaniu zanieczyszczeń potencjalnie zakaźnych;

– przestrzeganie ustalonych przez pracodawcę procedur podczas usuwania zanieczyszczeń i odpadów;

– zachęcanie pracowników służby zdrowia do przestrzegania zaleceń dotyczących bezpiecznej pracy; pracownicy i pracodawcy powinni rozważać poprawę bezpieczeństwa pracy poprzez wprowadzanie bezpiecznego sprzętu.

 

Do zakłuć czy skaleczeń wśród pracowników służby zdrowia najczęściej dochodzi podczas prac porządkowych, związanych z usuwaniem ostrego sprzętu, podczas wykonywania iniekcji oraz zabiegów inwazyjnych.

Poniżej przedstawiono zalecenia redukujące ryzyko przypadkowych zakłuć i skaleczeń:

– przy czyszczeniu i odkażaniu sprzętu wielorazowego użytku (np. stosowanych w stomatologii metalowych narzędzi, takich jak wiertła, zgłębniki, skalery, lusterka) należy pamiętać o unikaniu ich dotykania i chwytania, z wyjątkiem wkładania ich do torebek/pakietów sterylizacyjnych;

– narzędzia należy umiejscawiać na tackach w taki sposób, aby ich ostre części nie wystawały poza krawędzie tacy;

– do przekładania narzędzi należy używać szczypiec, pęset lub innych przyrządów, a w celu przełożenia narzędzi z tac do większych pojemników można przechylić tacę; przy wykonywaniu tych czynności nie należy brać narzędzi bezpośrednio do ręki; przed wycieraniem narzędzi należy upewnić się, że ich ostre części nie są zwrócone w kierunku osoby wykonującej tę czynność;

– przy pakowaniu narzędzi do torebek sterylizacyjnych należy je chwytać za rączkę w jak największej odległości od ostrych powierzchni danego narzędzia;

– podczas pracy z ostrymi narzędziami należy unikać sytuacji, gdy pole działania będzie poza zasięgiem wzroku pracownika wykonującego daną czynność;

– po użyciu igły nie należy nakładać na nią ponownie osłonki;

– po wykonaniu iniekcji nie należy zdejmować igieł ze strzykawek; usuwać igły ze strzykawek można tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne, np. przy przenoszeniu pobranej krwi do innego pojemnika;

– należy wyrzucać ostre zużyte narzędzia do odpowiednich pojemników natychmiast po ich użyciu; pojemniki te powinny być umieszczane w bezpiecznych miejscach, niedostępnych dla dzieci, jednakże tak blisko miejsca pracy, jak to możliwe; powinny być one odporne na przebicie, odpowiednio głębokie i duże;

– należy dbać o to, aby pojemniki z ostrymi narzędziami były odpowiednio oznaczone i wypełnione maksymalnie w 2/3 swojej objętości; zapełnione pojemniki powinny być dokładnie zamykane, odpowiednio magazynowane (jak odpady potencjalnie zakaźne) i natychmiast zastąpione nowymi.

 

Należy pamiętać, że rękawiczki ochronne nie zabezpieczą przed urazami bądź zranieniami, ale stosowanie ich może zminimalizować wielkość zakłucia, a tym samym zredukować istotnie ryzyko transmisji zakażenia krwiopochodnego. W razie przypadkowego zakłucia i kontaktu z krwią pacjenta rękawiczki ochronne należy jak najszybciej zdjąć i umyć ręce pod bieżącą wodą.

 

Ponadto:

– rękawiczki ochronne powinny być dostępne dla wszystkich pracowników, szczególnie podczas wykonywania procedur medycznych związanych z ryzykiem kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym;

– w miejscu pracy poza rękawiczkami lateksowymi powinny być dostępne rękawiczki syntetyczne dla osób uczulonych;

– osoby uczące się iniekcji, szczególnie iniekcji dożylnych (np. studenci), bezwzględnie powinny wykonywać je z użyciem rękawiczek ochronnych; osoby te dopóki nie będą dobrze przeszkolone i kompetentne nie powinny pobierać krwi od pacjentów zakażonych;

– po kontakcie z materiałem zakaźnym rękawiczki należy traktować jako skażone, tak samo jak wszystkie przedmioty i urządzenia dotykane przez te rękawiczki (np. pipety automatyczne, opakowania odczynników, długopisy, czasomierze itp.).