Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia


Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,
   w tym: zasady profilaktyki, zasady postępowania po ekspozycji, raportowanie zdarzeń
   związanych z ekspozycją, badania profilaktyczne pracowników ochrony zdrowia;
– tematy związane z chorobami odkleszczowymi, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy,
   jako chorobami zawodowymi (biologia kleszczy, epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka,
   w tym opieka profilaktyczna lekarza medycyny pracy, terapia i orzecznictwo chorób
   odkleszczowych).

Program szkolenia


Organizator: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
Miejsce: Hotel „Leśna”, ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski


Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 lipca 2011 roku


Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać do:
Ewa Cisak – e-mail: ewac@galen.imw.lublin.pl, tel. (81) 718 45 73
Renata Kaliszewska – e-mail: imw@galen.imw.lublin.pl, tel. (81) 718 44 10

Wszystkie pozostałe dokumenty (wydrukowane i podpisane) proszę przesłać na adres:
Sekretariat Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
z dopiskiem „Warsztaty szkoleniowe – borelioza”


Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają noclegi ze śniadaniem
(z 6/7, 7/8 lipca) w pokojach 1- i 2-osobowych (w miarę wolnych miejsc), materiały szkoleniowe,
obiady w trakcie szkolenia (7 i 8 lipca), uroczystą kolację (7 lipca), bufet kawowy przez cały czas
trwania szkolenia oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie (punkty edukacyjne).