Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...

Wydarzenia


W ramach realizacji projektu w dniach 13–15 października 2010 w Instytucie Medycyny Wsi
im. W. Chodźki w Lublinie zostaną zorganizowane warsztaty dla lekarzy służby medycyny pracy
i POZ z zakresu boreliozy.

W programie warsztatów m.in.:
- wykłady nt. epidemiologii, diagnostyki, terapii, profilaktyki chorób odkleszczowych
ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy oraz orzecznictwa dotyczącego boreliozy jako choroby zawodowej,
- dyskusje w formie okrągłego stołu nt. trudności związanych z orzekaniem o boreliozie jako chorobie zawodowej oraz opieką profilaktyczną osób nad pracownikami z grup ryzyka, a także niedoskonałości obecnego algorytmu diagnostyczno-profilaktycznego boreliozy u osób zawodowo eksponowanych na kleszcze oraz możliwości i sposobów wprowadzenia systematycznej opieki profilaktycznej u rolników,
- uczestniczenie w pokazach metod laboratoryjnych stosowanych w diagnostyce boreliozy i innych chorób odkleszczowych oraz uczestniczenie w zajęciach terenowych, tj. wskazywanie typowych siedlisk kleszcza Ixodes ricinus oraz uczestniczenie w pokazach odławiania kleszczy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w projekcie, noclegi i wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje –
od obiadu 13 października do obiadu 15 października, w trakcie obrad serwis kawowy).

Początek rejestracji uczestników: 13 października 2010, godz. 12:00.
Otwarcie warsztatów: godz. 14:00 (wcześniej obiad: godz. 13:00).

Organizator: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 września 2010

Dokumenty do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Zał. 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe
Oświadczenie dla lekarzy

Rekrutacja:
Ewa Cisak – e-mail: ewac@galen.imw.lublin.pl, tel. 81 718 45 73
Renata Kaliszewska – e-mail: imw@galen.imw.lublin.pl, tel. 81 718 44 10