Aktualności
Konferencja „Profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń krwiopochodnych”, 6 XII 2011, Łódź

Konferencja  adresowana jest do specjalistów BHP i pracowników PIS, PIP.
Jej zakres tematyczny obejmuje m.in. zwiększenie świadomości  pracowników PIS, PIP i BHP na temat zagrożeń...

Szkolenie dla trenerów „Profilaktyka najczęstszych zawodowych chorób zakaźnych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służby zdrowia”, 14–16 IX 2011, Łódź

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat zagrożeń związanych z pracą w narażeniu na materiał zakaźny i wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych...

Szkolenie warsztatowe „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze, ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy”, 7–8 VII 2011, Solec Kujawski

Warsztaty adresowane są do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ. W ich trakcie zostaną omówione:
– zagadnienia związane z WZW i innymi chorobami krwiopochodnymi jako chorobami zawodowymi,...


W konferencji wzięli udział lekarze i pielęgniarki służby medycyny pracy i podstawowej opieki zdrowotnej.

Jej tematyka obejmowała m.in. kompleksowy program profilaktyczny ukierunkowany
na zapobieganie najczęstszym zakaźnym chorobom zawodowym opracowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informacje na temat wirusowych zapaleń wątroby,
HIV i gruźlicy, zasady diagnostyki tych chorób oraz zasady bezpiecznej pracy w placówkach ochrony zdrowia z uwzględnieniem badań profilaktycznych pracowników.