Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

 


Zastępca kierownika projektu ds. chorób skóry:
dr med. Beata Kręcisz

 

Zespół:
prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
lek. med. Dorota Chomiczewska
piel. Alicja Romek 

Członkowie zespołu mają wieloletnie doświadczenie w zakresie badań nad drażniącym, uczulającym i fotouczulającym skórę działaniem różnych czynników środowiskowych i związków chemicznych. Zespół prowadzi również - zarówno na terenie kraju, jak i we współpracy z innymi ośrodkami UE - prace, których celem jest ocena skutków zdrowotnych wynikających z powyższych narażeń. Efektem realizowanych programów są liczne prace publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członkowie zespołu mają także znaczne doświadczenie dydaktyczne, które jest wykorzystywane przy przygotowywaniu różnych kursów, konferencji i warsztatów szkoleniowych.