Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

 


Konferencja skierowana była do pracowników PIS, PIP i BHP.
Tematyka konferencji obejmowała m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych dermatoz oraz zasady wykonywania badań profilaktycznych pracowników i uczniów narażonych zawodowo na czynniki o działaniu drażniącym i alergizującym skórę.