Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Choroby skóry wywołane środowiskiem pracy

W Polsce, jak i wielu państwach europejskich, choroby zawodowe skóry zajmują istotne miejsce wśród wszystkich odnotowywanych schorzeń wywołanych środowiskiem pracy. Za chorobę zawodową uważa się schorzenie, wymienione w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że zostało one spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. W tabeli 1 przedstawiono jednostki chorobowe skóry umieszczone w wykazie chorób zawodowych

Tabela 1. Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. Ustaw nr 105 poz.869)

 

 

 

Punkt

wykazu

 

 

 

 

Choroby zawodowe

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym

18

Choroby skóry

1)

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

2 lata

2)

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia

1 miesiąc

3)

Trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze

1 miesiąc

4)

Drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych

1 miesiąc

5)

Grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt

1 miesiąc

6)

Pokrzywka kontaktowa

2 miesiące

7)

Fotodermatozy zawodowe

2 lata

16

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego

2)

Ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej

1 miesiąc

3)

Przewlekłe popromienne zapalenie skóry

Nie można określić

17

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi

4)

Nowotwór skóry

indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu

9)

Nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10 %

indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka

24

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia

3)

Odmroziny

1 rok