Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Fotodermatozy zawodowe

 

Do fotodermatoz o możliwej etiologii zawodowej zalicza się fototoksyczne i fotoalergiczne zapalenie skóry. Reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne to odczyny spowodowane skojarzonym działaniem światła (źródła naturalne i sztuczne) i zewnątrzpochodnej substancji fotoaktywnej.

 

Fototoksyczne zapalenie skóry przypomina oparzenie słoneczne, typowe objawy to rumień i pęcherze. Reakcja ta może wystąpić u każdej osoby narażonej na kontakt z substancją fotoaktywną i poddanej działaniu światła.

 

Fotoalergiczne zapalenie skóry przypomina wyprysk kontaktowy. Obserwuje się rumień, grudki, pęcherzyki, niekiedy pęcherze, zlokalizowane w obrębie skóry eksponowanej na światło. Zmianom skórnym towarzyszy świąd.

 

Narażenie zawodowe na promieniowanie słoneczne dotyczy osób zatrudnionych w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, budownictwie, rybołówstwie, transporcie oraz przy budowie dróg i robotach drogowych oraz różnych pracach publicznych, w tym porządkowych.

 

Sztuczne źródła promieniowania UV w środowisku pracy.

 

Źródło

Nasilenie ekspozycji

Zakres promieniowania UV

Narażenie

Spawanie łukowe

Bardzo wysoka

UVA, UVB, UVC

Spawacze, pomocnicy spawaczy

Lampy do opalania

Wysoka

Głównie UVA

Pracownicy solariów, kosmetyczki

Lampy bakteriobójcze

Wysoka

UVB, UVC

Pracownicy ochrony zdrowia: lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy laboratoriów, personel sprzątający; pracownicy oczyszczalni ścieków, basenów itp.

Lasery UV

Wysoka

Monochromatyczne promieniowanie UV

Personel medyczny, pracownicy obsługujący urządzenia laserowe

Lampy Wooda

Średnia do niskiego

UVA

Przemysł tekstylny, chemiczny, spożywczy, metalurgiczny - stanowiska kontroli jakości; archeologia, mineralogia, kryminalistyka, medycyna, bankowość (analiza banknotów, znaczków); znaki i reklamy świetlne; dyskoteki, kluby, teatry

Lampy do fototerapii

Niska

UVA, UVB (UVC w urządzeniach starego typu)

Pracownicy ochrony zdrowia

Lampy oświetleniowe

Niska

Brak lub niska emisja UV

Populacja generalna

 

Według: Pościk A., Wolska A., Owczarek G.: Ocena narażenia na promieniowanie nadfioletowe z zastosowaniem indywidualnych fotochromowych dozymetrów. CIOP PIB, Warszawa 2009. Dostępne w internecie: http://www.zus.pl/files/dpir/20091211_Dozymetry_UV.pdf