Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Panel II. Odpowiedni dobór środków ochrony osobistej oraz właściwa higiena i pielęgnacja skóry

 

Główni adresaci: służby BHP, pracodawcy, pracownicy.

 

1. Adekwatne do narażenia stosowanie środków ochrony indywidualnej, tj. odzieży i rękawic ochronnych:

 

a) używanie rękawic ochronnych na stanowiskach związanych z ekspozycją na czynniki pierwotnie drażniące i uczulające skórę ale nie dłużej, niż jest to niezbędne

 

b) wybór rękawic bezpudrowych szczególnie dla osób zatrudnionych na stanowiskach wymagających codziennego wielokrotnego stosowania rękawic nieprzepuszczalnych np. personel medyczny

 

c) stosowanie tylko nieuszkodzonych, czystych i suchych od wewnątrz rękawic ochronnych

 

d) jeśli jest to możliwe, używanie rękawic bawełnianych pod rękawice okluzyjne, (zalecane w przypadku stosowania rękawic przez czas dłuższy niż 10 minut)

 

e) dostarczenie dla osób źle tolerujących rękawice lateksowe, rękawic wykonanych z innych materiałów z uwzględnieniem określonego narażenia zawodowego

 

f) w celu ochrony skóry przed zanieczyszczeniami prawidłowe zdejmowanie brudnych rękawic ochronnych

 

2. Odpowiednia higiena i pielęgnacja skóry w czasie pracy i po jej zakończeniu.

 

a) unikanie noszenia biżuterii szczególnie pierścionków, obrączek itp. podczas pracy.

 

b) w zależności od stopnia zabrudzenia stosowanie odpowiednich środków do mycia skóry i usuwania zanieczyszczeń (w przypadku lekkiego zabrudzenia – płyny, pasty do średnich zabrudzeń, pasty z substancjami ścierającymi do silnych zabrudzeń, specjalne pasty z rozpuszczalnikami do zmywania trudno usuwalnych zabrudzeń).

 

c) w przypadku pracowników służby zdrowia mycie rąk z użyciem wody i mydła głównie w sytuacjach ich widocznego zabrudzenia, natomiast do samego odkażenia skóry stosowanie preparatów na bazie alkoholi (etanol, propanol, izopropanol, chlorheksydyna) przeznaczonych do wcierania w skórę.

 

d) dokładne osuszanie skóry przy użyciu ręczników papierowych, unikanie suszarek elektrycznych.

 

e) po zakończeniu pracy pielęgnacja skóry rąk przy użyciu emolientów i preparatów do natłuszczania skóry .

 

f) Ochrona i pielęgnacja skóry podczas prac domowych oraz przy niekorzystnych warunkach klimatycznych np. zimą.