Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Panel III. Poprawa funkcjonowania służb medycyny pracy

 

Główni adresaci: lekarze i pielęgniarki sprawujący opiekę medyczną nad pracującymi.

 

1. Właściwa identyfikacja pracowników oraz kandydatów do pracy z osobniczymi czynnikami podwyższonego ryzyka rozwoju chorób zawodowych skóry.

 

2. Wczesne wykrywanie symptomów choroby poprzez zachęcanie pracowników do samoobserwacji i zgłaszania ewentualnych problemów dermatologicznych oraz szybką diagnostykę i identyfikację czynników przyczynowych.

 

3. U osób z problemami dermatologicznymi wdrożenie leczenia i rehabilitacji dermatologicznej mającej na celu umożliwienie kontynuowania zatrudnienia najlepiej zgodnego z poziomem kwalifikacji. W przypadkach braku możliwości zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku np. uczulenie na alergeny powszechnie występujące w miejscu pracy, edukacja pracownika co do możliwości przekwalifikowania się z uwzględnieniem aktualnego problemu dermatologicznego.