Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Panel I. Ograniczenie ekspozycji na czynniki drażniące i alergizujące skórę. Poprawa organizacji pracy

Główni adresaci: pracodawcy, służby BHP, służby techniczne zakładów pracy.

 

1. Ograniczenie ekspozycji na czynniki drażniące i uczulające skórę poprzez wycofywanie uczulających i drażniących związków z procesów produkcyjnych oraz gotowych produktów i zamienianie ich materiałami bezpieczniejszymi dla skóry.

 

2. Modyfikacja organizacji pracy umożliwiająca rotację osób na stanowiskach związanych ze szczególnie wysoką ekspozycją na czynniki pierwotnie drażniące i uczulające skórę.

 

3. Korzystanie z rozwiązań technicznych ograniczających narażenie na mokre środowisko pracy jak również inne czynniki drażniące i alergizujące skórę.