Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Czynniki etiologiczne chorób zawodowych skóry

Wiele czynników obecnych w środowisku pracy może wywierać szkodliwe działanie na skórę i w konsekwencji powodować powstanie dermatoz zawodowych. Należą do nich: czynniki chemiczne, mechaniczne, fizyczne i biologiczne.

Główne czynniki przyczynowe chorób zawodowych skóry wraz z jednostkami chorobowymi przez nie wywoływanymi

 

 

Czynniki przyczynowe chorób zawodowych skóry

Jednostki chorobowe według   wykazu chorób zawodowych

Chemiczne

Czynniki uczulające: związki niskocząsteczkowe Czynniki drażniące i żrące

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (p.18.1) Pokrzywka kontaktowa (p.18.6) rzadko Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (p.18.2)

Fizyczne

Promieniowanie ultrafioletowe Promieniowanie jonizujące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niska temperatura

Fotodermatozy zawodowe (p.18.7) Ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej (p.16.2) Przewlekłe popromienne zapalenie skóry (p.16.3) Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
- nowotwór skóry (p.17.4)
- nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10 % (p.17.9) Choroby wywołane działaniem niskich temperatur otoczenia: odmroziny (p.24.3)

Mechaniczne

 

Tarcie

Okluzja

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (p.18.2) Tarcie i okluzja może być czynnikiem sprzyjającym powstaniu zawodowego trądziku kontaktowego

Biologiczne

 

Grzyby chorobotwórcze:
- Drożdżaki chorobotwórcze

- Dermatofity


Alergeny białkowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

 

Drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych (p.18.4)

Grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt (p.18.5)

Pokrzywka kontaktowa (p.18.6) Białkowe zapalenie skóry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 80% zarejestrowanych w Polsce chorób zawodowych skóry stanowi kontaktowe zapalenie skóry (alergiczne bądź z podrażnienia) i pokrzywka kontaktowa.