Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Pokrzywka kontaktowa

Pokrzywka kontaktowa charakteryzuje się rozwojem bąbli pokrzywkowych w miejscu kontaktu skóry, ewentualnie błon śluzowych, z czynnikiem wywołującym. Typowe cechy bąbli pokrzywkowych to: pojawianie się w krótkim czasie po ekspozycji, utrzymywanie się w jednej lokalizacji zwykle nie dłużej niż 24 godziny i ustępowanie bez pozostawienia śladu. Chorobie towarzyszy nasilony świąd. Czasami zmianom skórnym mogą towarzyszyć również objawy ze strony układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Do najczęstszych czynników zawodowej pokrzywki kontaktowej należą: lateks, materiał biologiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz niektóre związki niskocząsteczkowe.

Wybrane związki niskocząsteczkowe najczęściej wywołujące pokrzywkę kontaktową wraz z narażonymi grupami zawodowymi

 

Związki niskocząsteczkowe

Narażenie zawodowe

Leki stosowane miejscowo: antybiotyki (penicyliny), pochodne fenotiazyny, pirazolonu, benzokaina, kortykosteroidy

Konserwanty i środki odkażające: formaldehyd, chloramina, fenoksyetanol

Tworzywa sztuczne: żywice epoksydowe, akrylany, izocyjaniany, bezwodniki kwasów karboksylowych

Sole metali: sole kobaltu

 

Substancje zapachowe i smakowe: balsam peruwiański, alkohol i aldehyd cynamonowy

Konserwanty żywności: kwas benzoesowy, benzoesan sodu, kwas sorbowy

Przyprawy: kurkuma, pieprz

Inne: parafenylenodiamina, nadsiarczan amonu

 

Pracownicy przemysłu farmaceutycznego

Pracownicy ochrony zdrowia

 

Pracownicy produkcji tworzyw sztucznych

 

Pracownicy przemysłu metali twardych
Dekoratorzy ceramiki

 

Zatrudnieni przy przetwórstwie żywności oraz w gastronomii

 

 

 

Fryzjerki


Według: Kieć-Świerczyńska M., Kręcisz B.: Pokrzywka kontaktowa i białkowe zapalenie skóry. W: Pałczyński C., Kieć-Świerczyńska M., Walusiak J. [red.]. Alergologia zawodowa. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2008, s.163-169