Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk alergiczny) jest chorobą zapalną skóry, spowodowaną nadwrażliwością (alergią) typu późnego na niskocząsteczkowe związki chemiczne, zwane alergenami kontaktowymi lub haptenami. Do tej pory zidentyfikowano 3700 takich substancji. Objawy chorobowe pod postacią wysiewu swędzących grudek i pęcherzyków rozwijają się zwykle w ciągu 24-48 godzin po ekspozycji na czynnik uczulający. Dla zawodowego wyprysku alergicznego charakterystyczna jest lokalizacja zmian w obrębie skóry rąk i przedramion, a także na odkrytych częściach ciała w przypadku alergenów powietrznopochodnych.

 

Najczęstsze związki chemiczne uczulające zawodowo


Nikiel

 

 

Metalowa biżuteria, narzędzia, przedmioty, części maszyn, metalowe akcesoria odzieży, monety, płyny galwanizerskie

Galwanizerzy, pracownicy przemysłu chemicznego, zatrudnieni przy obsłudze maszyn i narzędzi metalowych

Chromiany

 

 

 

 

Cement, farby, lakiery, płyny galwanizerskie, garbniki, zużyte smary i oleje przemysłowe, środki do impregnacji drewna, chromianka do mycia szkła laboratoryjnego, odczynniki do badania jakości mleka

Pracownicy budowlani, garbarze, pracownicy obróbki metali skrawaniem, laboranci, lakiernicy

Kobalt

 

Stopy metali, glina, emalie, cement, farby do dekoracji ceramiki, żywice poliestrowe

Pracownicy przemysłu metali twardych, dekoratorzy porcelany

Pallad

Stopy dentystyczne, stopy metali

Dentyści

Formaldehyd

 

 

Środki odkażające, leki dentystyczne, apretura tkanin, chłodziwa, kleje, tworzywa sztuczne, garbniki, kosmetyki

Pracownicy ochrony zdrowia, sprzątacze, pracownicy przemysłu tekstylnego, pracownicy obróbki metali

Glutaraldehyd

 

Środek odkażający do sterylizacji narzędzi medycznych i fryzjerskich

Pracownicy ochrony zdrowia, fryzjerzy

Tiuramy

 

 

 

 

Przyspieszacze wulkanizacji gumy naturalnej i sztucznej, fungicydy (środki grzybobójcze) w rolnictwie i jako dodatki do chłodziw, składnik preparatów farmakologicznych do leczenia uzależnienia od alkoholu

Pracownicy przemysłu gumowego, rolnicy, personel medyczny, kierowcy, mechanicy, ślusarze

Tiokarbaminiany

Aktywatory i przyspieszacze wulkanizacji gumy naturalnej i sztucznej, fungicydy

Pracownicy przemysłu gumowego, rolnicy, personel medyczny

Tiazole

 

 

Przyspieszacze wulkanizacji gumy ubraniowe, bieliźnianej i obuwiowej, akcesoria medyczne, kondomy, sprzęt pływacki, fungicydy, płyny przeciw zamarzaniu

Personel medyczny, rolnicy, obróbka metali skrawaniem

Parafenylenodiamina

Farby do włosów, barwniki skór i futer, farby drukarskie, antyoksydanty stosowane do produkcji gumy

Fryzjerzy, pracownicy przemysłu gumowego

N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodiamina (IPPD)

Antyoksydant gumy technicznej w oponach, dętkach, uszczelkach, wężach, pasach transmisyjnych

Producenci opon, dętek, wulkanizatorzy, kierowcy, mechanicy, monterzy, ślusarze, rolnicy

Żywica epoksydowa

 

 

 

Farby, emalie, lakiery antykorozyjne, żywice lane, kleje, tworzywa warstwowe łączone z włóknem szklanym

Formierze tworzyw sztucznych, producenci laminatów, monterzy urządzeń elektronicznych, malarze, lakiernicy, drukarze, stolarze, szkutnicy, modelarze, odlewnicy, posadzkarze

Trietylenotetra-mina

Utwardzacz żywic epoksydowych, dodatek do chłodziw

j.w.

Kalafonia

 

Mydła, plastry, przylepce, pasty, woski, kleje, farby, tworzywa sztuczne, kosmetyki

 

Technicy dentystyczni, pracujący jako pomoc dentystyczna, sportowcy, tancerze, muzycy