Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Wydarzenia


Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych dermatoz oraz zasady wykonywania badań profilaktycznych pracowników i uczniów narażonych zawodowo na czynniki o działaniu drażniącym i alergizującym skórę.

Program konferencji

Organizator:
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w szkoleniach i konferencjach jest bezpłatny. Zostanie on potwierdzony certyfikatem. Organizatorzy zapewniają wyżywienie (obiad, przerwy kawowe).
Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy. Liczba miejsc ograniczona.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 3 grudnia 2010

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie
Zał. 1. Zgoda na przetwarzanie danych
Zał. 2. Dane osobowe

Zapisy:
Anna Najder
tel. (42) 631 49 80, e-mail: anajder@imp.lodz.pl
Linda Moczkowska
tel. (42) 631 48 47, e-mail: linda@imp.lodz.pl