Aktualności
Konferencja "Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy", 9 III 2011, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników PIS, PIP i BHP.

Tematyka konferencji obejmować będzie m.in. epidemiologię zawodowych chorób skóry, najczęstsze czynniki etiologiczne zawodowych...

Konferencja „Profilaktyka chorób zawodowych skóry wyzwaniem dla służby medycyny pracy”, 9 XII 2010, Łódź

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy medycyny pracy i pielęgniarek, dermatologów, alergologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracujących.

Tematyka konferencji...

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnieniami

Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (wyprysk z podrażnienia, wyprysk toksyczny) stanowi miejscową reakcję zapalną skóry, powstającą w następstwie aplikacji jednego lub wielu związków chemicznych o właściwościach drażniących. Rzadziej spowodowane jest oddziaływaniem bodźców fizycznych lub mechanicznych. W reakcji z podrażnienia zmiany skórne zwykle nie przekraczają miejsca działania czynnika drażniącego.

Zwykle obserwuje się:


1) Ostre kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia (niekiedy odpowiadające oparzeniu chemicznemu II stopnia). Charakteryzuje się występowaniem rumienia, obrzęku, pęcherzy, pęcherzyków oraz sączenia treścią zapalną.


2) Przewlekłe kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia to efekt przewlekłego powtarzalnego oddziaływania słabych czynników drażniących, które mogą wywoływać rumień, złuszczanie, pęknięcia skóry, nadżerki, suchość, szorstkość, nadmierne rogowacenie.


3) Oparzenie chemiczne III stopnia związane jest z narażeniem na środki żrące, które po kontakcie ze skórą wywołują ogniska martwicy i owrzodzenia. Zmiany goją się z pozostawieniem blizn.

Do silnych czynników drażniących należą mocne kwasy i alkalia, niektóre metale i ich sole. Natomiast najczęstsze względne albo słabe czynniki drażniące to mydła i środki czystości, detergenty, środki odkażające, oleje i chłodziwa (ciecze chłodząco-smarujące), rozpuszczalniki organiczne, substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz praca w nieprzepuszczalnych rękawicach ochronnych.

Wybrane zawody związane z narażeniem na czynniki drażniące 

 

Zawód

Czynniki drażniące

Rolnicy, ogrodnicy

Oleje i smary, rozpuszczalniki, nawozy sztuczne i pestycydy, środki czyszczące i detergenty, środki odkażające, rośliny (soki, kolce, włoski), sierść, ślina i wydzieliny zwierząt, pył zbożowy, praca w środowisku mokrym

Mechanicy samochodowi, zatrudnieni w przemyśle samochodowym i motoryzacyjnym

Oleje i chłodziwa, płyn hydrauliczny i inne płyny samochodowe, smary, lakiery, rozpuszczalniki, środki czyszczące i detergenty

Murarze, malarze, glazurnicy, pracownicy budowlani

Cement, środki konserwujące do drewna, farby, rozpuszczalniki, oleje, smary, kwasy i alkalia, włókno szklane, kleje

Personel sprzątający, gospodynie domowe

Praca w środowisku mokrym, środki czyszczące i detergenty, środki odkażające, żywność

Pracownicy przemysłu elektrycznego i elektronicznego

Rozpuszczalniki, pasty do lutowania, środki czyszczące i detergenty, kwasy i alkalia

Pracownicy przetwórstwa żywności, gastronomii, piekarze, cukiernicy, rzeźnicy, kucharze, pomocnicy kuchenni, pracownicy cateringu

Praca w środowisku mokrym, mydła, środki czyszczące i detergenty, warzywa i owoce (soki), ryby, mięso, przyprawy, mąka, kwasy, enzymy

Fryzjerzy, kosmetyczki

Praca w środowisku mokrym, szampony, płyny do trwałej, farby do włosów, środki utleniające i rozjaśniające, środki odkażające, mydła

Pracownicy ochrony zdrowia - pielęgniarki, lekarze, dentyści, technicy dentystyczni, weterynarze, laboranci

Mydła, środki czyszczące i detergenty, praca w środowisku mokrym, alkohole, środki odkażające, leki, różne materiały dentystyczne

Zatrudnieni w przemyśle metalowym i maszynowym, obróbce skrawaniem, operatorzy maszyn

Oleje i chłodziwa, smary, rozpuszczalniki, środki czyszczące i detergenty, kleje i spoiwa

Zatrudnieni przy produkcji tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne, rozpuszczalniki, włókno szklane, kwasy, kleje

Pracownicy przemysłu gumowego

Rozpuszczalniki, środki czyszczące i detergenty, czynniki mechaniczne, tarcie

Pracownicy przemysłu drzewnego, zatrudnieni przy obróbce drewna, drwale, pracownicy tartaków, stolarze, produkcja mebli

Rozpuszczalniki, kleje, środki konserwujące do drewna, detergenty, trociny, pył drzewny, lakiery, farby

Pracownicy przemysłu skórzanego, garbarze

Środki redukujące i utleniające, kwasy i alkalia, praca w środowisku mokrym

Kwiaciarki, floryści

Praca w środowisku mokrym, środki chwastobójcze i nawozy, rośliny (soki, kolce, włoski), detergenty

Drukarze, zecerzy, operatorzy maszyn drukarskich

Tusze, farby drukarskie, alkohole, alkalia, wywoływacze, smary, roztwory do wytrawiania, detergenty, rozpuszczalniki

 

Według: Chew A.-I., Maibach H.I.: Occupational issues of iritant contact dermatitis. Int. Arch. Occup. Environ. Health 2003;76:339-346