Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...

Wydarzenia


W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano bezpłatne turnusy intensywnej rehabilitacji głosu w Sanatorium Uzdrowiskowym „Sanvit” w Ciechocinku. W sumie, w obu turnusach, wzięło udział 40 nauczycieli z przewlekłymi chorobami narządu głosu, którzy z tego tytułu korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia lub z renty chorobowej, ale nadal chcą pracować.

Uczestnicy turnusów zostali wyłonieni z bazy pacjentów z całej Polski, tworzonej przy wydatnym współudziale foniatrów/laryngologów z wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Leczenie balneologiczne zostało poprowadzone według holistycznego modelu rehabilitacji głosu, zalecanego przez Unię Europejskich Foniatrów. Pacjenci korzystali z bogatej bazy zabiegowej sanatorium „Sanvit”, przeznaczonej między innymi dla osób z przewlekłymi chorobami narządu głosu. Taki rodzaj zabiegów znajduje się w ofercie sanatorium prawdopodobnie dzięki pełnieniu funkcji ordynatora ośrodka przez dr. Sławomira Starostę – specjalistę balneologii, a także laryngologii i foniatrii.

Oprócz zabiegów balneologicznych uczestnicy turnusów brali udział w programie intensywnej rehabilitacji głosu, opracowanej i prowadzonej przez zespół specjalistów z Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Na program składały się: zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez logopedów-terapeutów głosu i fizjoterapeutów-osteopatów, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne oraz warsztaty psychologiczne. Ponadto u każdego z uczestników zarówno na początku, jak i na końcu turnusu wykonano badanie foniatryczne z wideostroboskopią

Istotną częścią turnusów były wykłady, w czasie których nauczyciele z przewlekłymi schorzeniami głosu mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę z zakresu przyczyn zaburzeń głosu o podłożu zawodowym, zasad higieny pracy głosem i jego prawidłowej emisji, a także wypalenia zawodowego i strategii radzenia sobie ze stresem. W trakcie zajęć i rozmów indywidualnych prowadzący terapię motywowali pacjentów do dalszego doskonalenia wydolności narządu głosu poprzez świadome dbanie o jego higienę i kontynuowanie ćwiczeń emisji głosu wykonywanych w trakcie turnusu.

Bardzo intensywny program pobytu w sanatorium „Sanvit” zostawiał niewiele czasu na odpoczynek i podziwianie uroków Ciechocinka, jednak uczestnicy turnusów wyjeżdżali zadowoleni. Do takich wniosków upoważniają organizatorów nie tylko podziękowania pacjentów, ale także wysokie noty wystawione przez nich w ankietach oceniających organizację i poziom merytoryczny turnusów intensywnej rehabilitacji.

W trakcie turnusów interdyscyplinarny zespół – składający się z foniatrów, logopedów, fizjoterapeutów-osteopatów i psychologa – miał unikalną możliwość wymiany na bieżąco doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących dysfuncji obserwowanych u pacjentów. Bardzo ułatwiało to prowadzenie intensywnej rehabilitacji głosu i monitorowanie postępów terapii, dzięki czemu mimo krótkiego trwania turnusów uzyskane efekty leczenia dały prowadzącym zajęcia dużą satysfakcję. Do tak dobrego wyniku przyczynili się również uczestnicy turnusów ze swoim pozytywnym nastawieniem i zaangażowaniem, za co organizatorzy bardzo im dziękują.