Aktualności
Promocja projektu i jego rezultatów nadal trwa
Podczas licznych szkoleń i kursów odbywających się już po zakończeniu projektu nadal dystrybuowane były bezpłatnie poradniki opracowane i wydrukowane w ramach projektu. Ponadto...
Zgłoś swoją firmę do programu profilaktycznego
Przypominamy, że dzięki realizacji przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi projektów pn. Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych oraz Opracowanie kompleksowych programów...
Konferencja pt. "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa" 28 IX 2012, Łódź

W dniu 28 września 2012 r. odbyła się w Łodzi konferencja pt.  "Choroby układu krążenia i choroby metaboliczne a praca zawodowa".  W konferencji...

Aktualności

 


W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano bezpłatne turnusy intensywnej rehabilitacji głosu w Sanatorium Uzdrowiskowym „Sanvit” w Ciechocinku. W sumie, w obu turnusach, wzięło udział 40 nauczycieli z przewlekłymi chorobami narządu głosu, którzy z tego tytułu korzystają z urlopu dla poratowania zdrowia lub z renty chorobowej, ale nadal chcą pracować.

Uczestnicy turnusów zostali wyłonieni z bazy pacjentów z całej Polski, tworzonej przy wydatnym współudziale foniatrów/laryngologów z wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. Leczenie balneologiczne zostało poprowadzone według holistycznego modelu rehabilitacji głosu, zalecanego przez Unię Europejskich Foniatrów. Pacjenci korzystali z bogatej bazy zabiegowej sanatorium „Sanvit”, przeznaczonej między innymi dla osób z przewlekłymi chorobami narządu głosu. Taki rodzaj zabiegów znajduje się w ofercie sanatorium prawdopodobnie dzięki pełnieniu funkcji ordynatora ośrodka przez dr. Sławomira Starostę – specjalistę balneologii, a także laryngologii i foniatrii.

Oprócz zabiegów balneologicznych uczestnicy turnusów brali udział w programie intensywnej rehabilitacji głosu, opracowanej i prowadzonej przez zespół specjalistów z Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Na program składały się: zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone przez logopedów-terapeutów głosu i fizjoterapeutów-osteopatów, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne oraz warsztaty psychologiczne. Ponadto u każdego z uczestników zarówno na początku, jak i na końcu turnusu wykonano badanie foniatryczne z wideostroboskopią

Istotną częścią turnusów były wykłady, w czasie których nauczyciele z przewlekłymi schorzeniami głosu mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę z zakresu przyczyn zaburzeń głosu o podłożu zawodowym, zasad higieny pracy głosem i jego prawidłowej emisji, a także wypalenia zawodowego i strategii radzenia sobie ze stresem. W trakcie zajęć i rozmów indywidualnych prowadzący terapię motywowali pacjentów do dalszego doskonalenia wydolności narządu głosu poprzez świadome dbanie o jego higienę i kontynuowanie ćwiczeń emisji głosu wykonywanych w trakcie turnusu.

Bardzo intensywny program pobytu w sanatorium „Sanvit” zostawiał niewiele czasu na odpoczynek i podziwianie uroków Ciechocinka, jednak uczestnicy turnusów wyjeżdżali zadowoleni. Do takich wniosków upoważniają organizatorów nie tylko podziękowania pacjentów, ale także wysokie noty wystawione przez nich w ankietach oceniających organizację i poziom merytoryczny turnusów intensywnej rehabilitacji.

W trakcie turnusów interdyscyplinarny zespół – składający się z foniatrów, logopedów, fizjoterapeutów-osteopatów i psychologa – miał unikalną możliwość wymiany na bieżąco doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących dysfuncji obserwowanych u pacjentów. Bardzo ułatwiało to prowadzenie intensywnej rehabilitacji głosu i monitorowanie postępów terapii, dzięki czemu mimo krótkiego trwania turnusów uzyskane efekty leczenia dały prowadzącym zajęcia dużą satysfakcję. Do tak dobrego wyniku przyczynili się również uczestnicy turnusów ze swoim pozytywnym nastawieniem i zaangażowaniem, za co organizatorzy bardzo im dziękują.