Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...

Profilaktyka i leczenie chorób zawodowych głosu


Najskuteczniejszą formą profilaktyki rozwoju chorób zawodowych głosu jest przestrzeganie higieny oraz kształcenie głosu dające gwarancję opanowania prawidłowej emisji głosu. Jak wykazały wielośrodkowe badania przeprowadzone w populacji   nauczycieli w Polsce, większość osób pracujących w zawodzie pedagoga nie jest głosowo przygotowanych do podjęcia  pracy, wymagającej dużego obciążania narządu głosu. Każdy nauczyciel powinien zostać poddany procesowi szkolenia głosu w celu uzyskania jak najlepszego stopnia technicznego opanowania swego narzędzia pracy. Docelowym wynikiem nauki posługiwania się własnym głosem powinno być umiejętne wykorzystanie pracy całego aparatu głosotwórczego, w celu uzyskania najlepszego efektu głosowego jak najmniejszym kosztem. Z tego powodu coraz większym zainteresowaniem cieszą się działania profilaktyczne, mające na celu edukację nauczycieli na temat  higieny głosu,  prawidłowych nawyków głosowych oraz potrzeby poprawy jakości i wydolności głosu poprzez doskonalenia jego emisji. Należy podkreślić, że lepiej zapobiegać chorobom głosu u nauczycieli niż leczyć.


Ponadto u nauczycieli w trakcie badań profilaktycznych, tzw. okresowych, należy bezwzględnie wykonać badania laryngologiczne, co najmniej raz na 5 lat (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 maja 1996). Natomiast badanie foniatryczne powinno być wykonane ze wskazań laryngologicznych, tzn. w każdej sytuacji, gdy laryngolog stwierdza odchylenia od stanu prawidłowego. Dotyczy to także przypadków, w których  typowe leczenie laryngologiczne nie przynosi efektów. Ma to szczególne zastosowanie w dysfoniach czynnościowych.


W leczeniu zaburzeń głosu pedagogów należy pamiętać o uwarunkowaniach zawodowych schorzenia. W ogólnoświatowych trendach dotyczących postępowania w dysfoniach zawodowych dominuje podejście holistyczne. Podkreśla się, że   celem leczenia  zawodowych zaburzeń głosu jest przywrócenie takiego stanu narządu głosu, który spełniałby potrzeby pacjenta zarówno socjalne i emocjonalne, jak i zawodowe. Jest to w zgodzie ze  standardami światowymi, w których   zwraca się coraz bardziej uwagę na jakość życia osób z różnymi  chorobami.  Nowoczesne pojęcie zdrowia, zgodnie z zaleceniami WHO, jest znacznie szerszym pojęciem niż tradycyjne, gdyż równie ważne jak aspekty fizjologiczne i biofizyczne choroby, okazują się zmiany psychiczne i społeczne w życiu pacjenta. Wiąże się to z wprowadzeniem pojęcia „jakości życia” (Quality of life – QoL) i dążeniem do określenia, w jaki sposób dolegliwości wynikające z choroby obniżają jakość życia w subiektywnym odczuciu pacjenta. Z tego powodu,  cele terapii dysfonii powinny spełniać też aspekty  zawodowe i socjalne leczonych osób, oczywiście  przy uwzględnieniu ich realnych możliwości.

Do metod terapii zaburzeń głosu należą: 1. rehabilitacja głosu, 2. mikrochirurgia, 3. farmakoterapia, 4. psychoterapia, 5. fizykoterapia, 6. leczenie balneologiczne. Z wymienionych metod najważniejsza jest rehabilitacja głosu, która ma za zadanie przywrócić prawidłową funkcję głosową krtani poprzez  korektę emisji głosu, usprawnienie narządu głosu i jego powrót do optymalnego działania.  W przypadku nauczycieli terapia głosu  może być prowadzona podczas płatnego rocznego urlopu dla poratowania zdrowia, który przysługuje pedagogom, zatrudnionym na pełnym etacie, trzykrotnie w trakcie kariery zawodowej, po przepracowaniu 7 lat (Karta Nauczyciela roz.8, art.73). Rehabilitacja głosu dotyczy to nie tylko dyfonii czynnościowych, ale i organicznych, gdzie przeważnie konieczne jest leczenie mikrochirurgiczne. Jednak przed wkroczeniem z leczeniem operacyjnym powinno się najpierw prowadzić ćwiczenia  emisji głosu. Zdarza się, że zmiany typu guzki głosowe, małe przerosty polipowate fałdów głosowych lub owrzodzenia kontaktowe ustępują po rehabilitacji głosu, bez konieczności operacji.  Gdy jednak zabieg chirurgiczny jest konieczny, rehabilitację głosu rozpoczynamy  przed zabiegiem, a kontynuowanie jej po interwencji chirurgicznej jest  wskazane, nie tylko dlatego, aby poprawić jakość i wydolność głosu, ale i zapobiec nawrotowi schorzenia.


Rehabilitacja tzw. głosu zawodowego u osób ze zmianami patologicznymi w narządzie głosu jest jednym z najważniejszych elementów leczenia, nie mniej wchodzi ona w skład  kompleksowego postępowania leczniczego. Terapia zaburzeń głosu powinna być prowadzona lekarza specjalistę (foniatrę lub laryngologa, specjalizującego się w zaburzeniach głosu). Ćwiczenia  korekty emisji głosu w trakcie rehabilitacji mogą być prowadzone przez logopedę/terapeutę głosu, powinny być one dobrane indywidualnie, w ścisłej współpracy z foniatrą. Należy podkreślić, że rehabilitacja głosu prowadzona przez logopedę, bez lekarskich badań specjalistycznych, może spowodować u osób ze zmianami patologicznymi krtani nieodwracalne szkody.


Leczenie zaburzeń głosu często wymaga kompleksowego, wielospecjalistycznego postępowania, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Lekarz specjalista, po dokładnej diagnostyce narządu głosu, czasami decyduje o potrzebie konsultacji endokrynologicznej, alergologicznej lub gastrologicznej. Ostatnio coraz częściej w proces terapii schorzeń narządu  głosu włącza się też psychologów i  fizykoterapeutów. Rola psychologa polega na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychicznych pacjenta oraz nauczeniu go radzenia sobie ze stresem, który warunkuje szereg chorób narządu głosu. Wsparcie psychologiczne często poprawia efekty rehabilitacji głosu. Podobnie, działania fizjoterapeutyczne mogą pozytywnie wpłynąć na proces leczenia. Szczególnie w przypadku hyperfunkcjonalnych dysfonii, związanych z podwyższonym napięciem mięśniowym w rejonie krtani, istotną rolę w wielospecjalistycznym zespole terapeutycznym odgrywa fizjoterapeuta, odpowiednio przygotowany do terapii manualnej (masażu) tej okolicy.