Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...

Program oszczędzania głosu (POG)

Pacjenci z zaburzeniami głosu często słyszą jak ważne jest oszczędzanie głosu. Program ten ma ułatwić im to zadanie, nie wyłączając ich zupełnie z życia socjalnego lub nawet zawodowego.
Etapy:
- duża redukcja używania głosu (1 - 4 tygodni)
- średnia redukcja używania głosu (2 - 6 tygodni)
- niewielka redukcja używania głosu (3 - 6 tygodni)

W celu zaplanowania etapów programu oszczędzania głosu każdy użytkownik powinien zrobić analizę sytuacji wymagających się komunikowania w życiu codziennym i ocenić stopień angażowania głosu w tych sytuacjach, przyporządkowując im odpowiednią ilość jednostek  obciążenia głosu wg schematu podanego poniżej:

Schemat
Jednostki obciążenia głosu (j):
- 1j - sporadyczne (przerywane) używanie głosu w domu lub pracy w dogodnych warunkach (bez stresu, hałasu otoczenia - tła lub osób mówiących jednocześnie), służące przekazywaniu najważniejszych informacji w ciągu dnia, głos stosowany powinien być cichy i spokojny;
- 2j - używanie głosu podczas konwersacji (z przerwami) przez 30 min. lub 10 min. rozmowy telefonicznej w korzystnych warunkach;
- 3j - używanie głosu konwersacyjnego w warunkach opisanych powyżej przez 1 godz.;
- 4j - używanie głosu konwersacyjnego w niekorzystnych sytuacjach (hałas, burzliwa dyskusja, stres) przez 30 min. lub ciągłe używanie głosu przez 5-10 min w ww. niekorzystnych sytuacjach. Jeśli okres ciągłego używania głosu w takich sytuacjach przedłuża się, to wysiłek głosowy wówczas trzeba ocenić na 6 j;
- 5j - ciągłe (nieprzerwane) używanie głosu podczas prezentacji lub wykładu w optymalnych warunkach akustycznych (dobra akustyka sali, używanie mikrofonu) w ciągu 30 min. lub przerywane zawodowe używanie głosu przez 1 godz., również w optymalnych warunkach;
- 6j - ciągłe używanie głosu w korzystnych warunkach przez 1 godz. (2 godz.: 9 j lub więcej) lub przerywane używanie głosu przez 2 godz. (np. wykład, seminarium).

1 godzina lekcyjna prowadzona w optymalnych warunkach może być oceniona przeciętnie na 6 j; lekcje języków, muzyki, wychowania fizycznego na 8-9 jednostek. Lekcje tych przedmiotów, prowadzone w niekorzystnych warunkach: duży hałas otoczenia, wielu uczniów w klasie, krytyczne lub agresywne nastawienie uczniów do nauczyciela, powinny być ocenione na 9-12j obciążenia głosu.

Przedstawiony schemat ma pomóc orientacyjnie w obliczaniu dziennego i tygodniowego wysiłku głosowego indywidualnie przez każdego użytkownika, który na podstawie własnych obserwacji ocenia, na ile "komunikacyjna sytuacja" wymaga od niego wysiłku głosowego, powoduje stres, zmęczenie głosu lub nawet ból gardła (mięśni szyi). Następnie przyporządkowuje każdej z sytuacji odpowiednią ilość jednostek obciążenia głosu. Umożliwi to orientacyjnie ilościowe określenie dziennego i tygodniowego wysiłku głosowego, niezbędne do zastosowania program oszczędzania głosu (POG) wg zaleceń poniżej.

Maksymalna liczba dopuszczalnych tygodniowo i dziennie jednostek obciążenia głosu dla kolejnych etapów programu oszczędzania głosu (POG):
Etap I - duża redukcja używania głosu:
Dziennie - 7 j
Tygodniowo - 31 j
np. 4 dni z maksymalnym obciążeniem głosowym (7 j) + 3 dni odpoczynku głosowego (1 j): (4x7) + (3x1) = 31 j obciążenia głosu na tydzień

Etap II - średnia  redukcja używania głosu:
Dziennie - 12 j
Tygodniowo - 43 j
np. 4 dni z maksymalnym obciążeniem głosowym (12 j) + 3 dni odpoczynku głosowego (1 j) : (4x12) + (3x1)= 51 j

Etap III - niewielka redukcja używania głosu:
Dziennie - 18 j
Tygodniowo - 85 j
Np. 4 dni z maksymalnym obciążeniem głosowym (18 j) + 2 dni  z mniejszym (4 j) + 1 dzień odpoczynku głosowego (1 j) : (4x18) + (2x4) + (1x1) = 85 j obciążenia głosu na tydzień.

Powyższe zalecenia należy dopasować indywidualnie do swojego trybu życia i różnych sytuacji wymagających komunikacji i posługiwania się głosem. Przejście z I etapu programu ROG do następnych powinno następować płynnie po stwierdzeniu poprawy, nie należy trzymać się sztywnych ram czasowych podanych powyżej jako zalecane. Użytkownik programu może zadecydować o przejściu do następnego etapu po stwierdzeniu subiektywnej poprawy (np. ustąpienie chrypki, zmniejszenie zmęczenia głosowego), optymalną sytuacją jednak jest, gdy taką decyzję podejmuje w procesie leczenia ze swoim lekarzem prowadzącym (obiektywna poprawa stanu narządu głosu, zmniejszenie guzków śpiewaczych lub przekrwienia czy obrzęku fałdów głosowych) oraz ze swoim terapeutą emisji głosu (poprawa jakości głosu np. poprawa dźwięczności głosu, zmniejszenie napięcia mięśni szyi). Najlepsze warunki do zastosowania programu oszczędzania głosu (POG) mają nauczyciele przebywający na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia, wówczas etapy można wydłużyć, a przy autodyscyplinie użytkownika (np. prowadzeniu dzienniczka obciążenia głosu, ułatwiającego monitorowanie oszczędzania głosu) należy się spodziewać znaczącej poprawy stanu narządu głosu. Wskazane jest skorzystanie w tym czasie z leczenia specjalistycznego i rehabilitacji głosu z pomocą wykwalifikowanego logopedy.