Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...

OCENA SUBIEKTYWNA GŁOSU

 

Można jej dokonać stosując Wskaźnik Niepełnosprawności Głosu VHI (Voice Handicap Index) w modyfikacji Pruszewicza i wsp.

Jest on najpowszechniej stosowanym narzędziem subiektywnej oceny wpływu zaburzeń głosu na funkcjonowanie psychospołeczne, szczególnie tych osób, których głos jest narzędziem pracy. Kwestionariusz VHI może być stosowany jako narzędzie diagnostyczne w gabinecie foniatry lub logopedy. Jednak osoba z zaburzeniami głosu może wypełnić go samodzielnie bez udziału specjalisty, a otrzymane wyniki umożliwią jej ocenę stopnia zaburzeń głosu.

 

Kwestionariusz samooceny głosu VHI zawiera 30 zdań, umieszczonych w 3 skalach:

1. samoocena stanu funkcjonalnego

2. samoocena stanu emocjonalnego

3. samoocena stanu fizycznego

 

Pytania sfery funkcjonalnej opisują wpływ zaburzeń głosu na codzienną aktywność społeczno-zawodową; sfery emocjonalnej – odczucia chorego w stosunku do własnego głosu, zaś sfery trzeciej – dotyczą odczuwanych dolegliwości fizycznych związanych z chorobą narządu głosu. Wszystkie podgrupy posiadają po 10 zdań. Osoba badana przy każdym stwierdzeniu wskazuje 1 z 5 podanych odpowiedzi: nigdy to 0 punktów, prawie nigdy – 1, czasami – 2, prawie zawsze – 3, zawsze – 4 punkty.

 

UWAGA: Uprzejmie proszę wybrać jedną z pięciu możliwych odpowiedzi na każde pytanie, w celu ukończenia kwestionariusza. W przeciwnym razie system nie obliczy całkowitego wyniku.

 

Zapraszamy do badania