Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...

Konferencja dla nauczycieli „Pracować mimo problemów z głosem” Łódź, 14.11.2009

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, którzy mają zaburzenia głosu i ze względu na te problemy, zmuszeni są do przerwy w aktywności zawodowej tzn. korzystają/li z urlopu dla poratowania zdrowia, dłuższych zwolnień lekarskich lub renty chorobowej i/lub wcześniejszej emerytury.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Organizatorzy konferencji zobowiązują się zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas konferencji (obiad i 2 przerwy kawowe) oraz wydać certyfikat  uczestnictwa w projekcie. Wszelkie koszty związane z dojazdem na konferencję ponoszą uczestnicy.


Do pobrania:

PROGRAM KONFERENCJI

Nabór na konferencję został zakończony.


Warunki rezygnacji: Każdy uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w konferencji, o ile zgłosi swoją rezygnację nie później niż 7 dni przed zaplanowana datą konferencji. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik jest zobowiązany do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa w konferencji poniesionych przez organizatora.  Informacja o rezygnacji musi być przekazana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.