Aktualności
Z turnusów intensywnej rehabilitacji głosu w Ciechocinku

W ramach programu „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym” w dniach 11–17 kwietnia i 18–24 kwietnia 2010 r. zorganizowano...

Bezpłatny poradnik dla nauczycieli

W ramach kompleksowego programu ukierunkowanego na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym, dostępny jest poradnik pt. „Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu”. Opracowanie...

Nabór na turnus rehabilitacyjny dla nauczycieli

Zakończony został nabór na turnusy rehabilitacyjne w ramach tygodniowego leczenia sanatoryjnego. Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne skierowane są do nauczycieli, którzy mają zawodowe zaburzenia...


Program ukierunkowany na powroty do pracy
osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym

Grupą docelową programu są głównie nauczyciele, u których w wyniku długoletniej pracy w zawodzie rozwinęły się zaburzenia głosu.

 

 

 

Jednym z jego celów jest poprawa w zakresie dostępności i jakości rehabilitacji głosu u nauczycieli z przewlekłymi zaburzeniami głosu poprzez przeszkolenie kadry terapeutów głosu w zakresie aktualnych metod terapii tzw. głosu zawodowego.

Kolejnym elementem programu jest wypracowanie wielospecjalistycznego modelu rehabilitacji głosu u osób obciążających go zawodowo z udziałem foniatry/laryngologa specjalizującego się w zaburzeniach głosu, terapeuty głosu, psychologa i fizjoterapeuty. Taki model jest zgodny z ogólnoeuropejskimi trendami opieki interdyscyplinarnej w zawodowych zaburzeniach głosu (prezentowanymi ostatnio m.in. na European Voice Conference, Drezno 2009). Ocena jego skuteczności zostanie przeprowadzona w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych (sanatoryjnych).

W ramach projektu  nauczyciele motywowani są do działań prozdrowotnych, edukowani o higienie głosu i prawidłowych nawykach głosowych, wzrasta także ich świadomość dotycząca możliwości rehabilitacji głosu, szczególnie podczas rocznego urlopu dla poratowania zdrowia.

Wykonawcą programu jest Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II działanie 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawienie jakości funkcjonowania systemu ochrony pracy") i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.