Aktualności
Szkolenie warsztatowe dla lekarzy i pielęgniarek SMP i POZ, 10–12 IX 2012, Łódź

Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne...

Szkolenie dla trenerów w programach profilaktycznych dotyczące prewencji psychospołecznych zagrożeń, 14–16 XI 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy interesujących się realizacją zadań z zakresu profilaktyki psychospołecznych zagrożeń.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych...
Szkolenie pt. „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących”, 24–26 X 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy służby medycyny pracy.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmy wiążące występowanie psychospołecznych...
Wydarzenia


Zakład Psychologii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi ma przyjemność zaprosić na szkolenie „Psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy – diagnoza i profilaktyka". Szkolenie dedykowane jest psychologom zatrudnionym w służbie medycyny pracy.

W 2011 roku zrealizowane będą trzy edycje warsztatów szkoleniowych, w terminach:

 1. 5–8 września,
 2. 26–29 września,
 3. 3–6 października.

O miejscu organizacji szkolenia poinformujemy Państwa wkrótce.

Warsztaty obejmować będą następujące zagadnienia:

 1. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy.
 2. Ochrona prawna pracowników przed zagrożeniami psychospołecznymi.
 3. Diagnoza psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy (stresory chroniczne, trauma, agresja, mobbing, molestowanie seksualne, poziom dopasowania do organizacji, kultura i klimat organizacyjny).
 4. Tworzenie programów profilaktycznych:
  a. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń nastawiona na zmiany w organizacji warunkach pracy;
  b. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń nastawiona na jednostkę (stres chroniczny, mobbing, molestowanie seksualne, krótka interwencja psychologiczna po zdarzeniach traumatycznych).
 5. Problemy orzecznictwa psychologicznego w obszarze medycyny pracy.

Zajęcia podzielone są na bloki teoretyczne i praktyczne.

Zajęcia rozpoczną się o godzinie 9.00 (szkolenie czwartego dnia zakończy się obiadem).

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić załączony formularz (wybierając preferowany termin) i przesłać na adres: anajder@imp.lodz.pl w temacie maila wpisując „Szkolenie dla psychologów”.

Kontakt:

Anna Najder, tel. 42 63 14 980,
Agnieszka Wojnarowska, tel. 42 63 14 909.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 sierpnia 2011 r.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową do 23 sierpnia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szkolenie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy