Aktualności
Szkolenie warsztatowe dla lekarzy i pielęgniarek SMP i POZ, 10–12 IX 2012, Łódź

Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne...

Szkolenie dla trenerów w programach profilaktycznych dotyczące prewencji psychospołecznych zagrożeń, 14–16 XI 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy interesujących się realizacją zadań z zakresu profilaktyki psychospołecznych zagrożeń.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych...
Szkolenie pt. „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących”, 24–26 X 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy służby medycyny pracy.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmy wiążące występowanie psychospołecznych...

Rodzaje stresu


Możemy mówić o trzech rodzajach stresu:

- stresie ostrym,

- chronicznym,

- traumatycznym.


Stres ostry jest reakcją na nagłe zagrożenie o charakterze fizycznym (np. poślizgnięcie się na mokrej podłodze na granicy upadku), psychologicznym (reprymenda od szefa) czy ekonomicznym (niespodziewane wydatki przy braku oszczędności). Zagrożenie może być realne (otrzymanie nagany) lub wyobrażone (obawa przed utratą pracy). Ten rodzaj stresu gwałtownie zaburza równowagę psychiczną, nadchodzi nagle i nie trwa długo, ale  wymaga intensywnej mobilizacji organizmu.
 
Stres chroniczny  jest skutkiem długotrwałego narażenia na stresory (np. codzienne „wyśrubowane” normy pracy, codzienny kontakt z trudnymi klientami, presja czasu). W takiej sytuacji pojawia się  stałe napięcie psychofizyczne, któremu towarzyszą ograniczenia w wydolności organizmu i zmniejszona zdolność do regeneracji po wysiłku zarówno fizycznym jak umysłowym.
Z kolei stres traumatyczny jest reakcją organizmu na zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu (np. wypadek w pracy, napaść, katastrofa budowlana, katastrofa naturalna). Zakres objawów  pojawiających się jako reakcja na takie zdarzenie obejmuje szok,  uczucie niedowierzania, silne reakcje emocjonalne,  trudności z  oceną sytuacji, niechciane nawracanie wspomnień urazu. Na poziomie fizjologicznym, charakterystyczne dla  stresu traumatycznego jest bardzo silne pobudzenie i towarzyszące mu zaburzenia uwagi, pamięci, zaburzenia snu, trudności  w kontroli emocji. Objawy te skutkują z reguły czasowymi problemami w realizacji codziennych obowiązków zawodowych i pozazawodowych.