Aktualności
Szkolenie warsztatowe dla lekarzy i pielęgniarek SMP i POZ, 10–12 IX 2012, Łódź

Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne...

Szkolenie dla trenerów w programach profilaktycznych dotyczące prewencji psychospołecznych zagrożeń, 14–16 XI 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy interesujących się realizacją zadań z zakresu profilaktyki psychospołecznych zagrożeń.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych...
Szkolenie pt. „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących”, 24–26 X 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy służby medycyny pracy.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmy wiążące występowanie psychospołecznych...

Program profilaktyczny ds. zagrożeń psychospołecznych

Celem programu jest opracowanie know-how dla realizacji działań profilaktycznych polegających na ograniczaniu narażenia pracowników na psychospołeczne czynniki występujące w środowisku pracy oraz na ograniczaniu negatywnych skutków oddziaływania tych czynników na zdrowie i funkcjonowanie zatrudnionych.W ramach programu:
- analiza praktyk w zakresie profilaktyki psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy,
- ocena czynników ryzyka i grup ryzyka zawodowego narażenia na psychospołeczne czynniki,
- opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego umożliwiającego standardowy skrinning tych zagrożeń – będzie on zawierał algorytm działań eliminujących bądź ograniczających oddziaływanie psychospołecznych zagrożeń na zdrowie i funkcjonowanie pracownika, które mogą zostać podjęte przez pracodawców i służbę medycyny pracy.

Idea programu rozwijała się w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska specjalistów medycyny pracy, osób zainteresowanych ochroną zdrowia pracujących, pracowników i części pracodawców. Zapotrzebowanie to wynika przede wszystkim z tego, że współcześnie – wśród zagrożeń występujących w środowisku pracy – dominują tzw. czynniki miękkie nazywane inaczej psychospołecznymi zagrożeniami.

Chroniczne narażenie na te czynniki może prowadzić do rozwoju zaburzeń zdrowia oraz funkcjonowania zawodowego i pozazawodowego pracowników. Jest ono jedną z istotnych przyczyn wcześniejszego wycofywania się z aktywności zawodowej.

W wielu krajach rozwinięto systemowe rozwiązania dotyczące ochrony zdrowia pracowników przed skutkami narażenia na psychospołeczne zagrożenia w środowisku pracy. W Polsce ten obszar działań profilaktycznych jest wciąż marginalny, co wynika ze stosunkowo liberalnych przepisów w tym zakresie, braku wytycznych do realizacji takich programów, braku dostatecznych kwalifikacji do prowadzenia takich działań, a także z braku wiedzy kadry zarządzającej w firmach o związkach między narażeniem na psychospołeczne czynniki w miejscu pracy a produktywnością.

Istotnym aspektem programu jest promowanie wiedzy i umiejętności wdrażania i rozwijania programów profilaktycznych na terenie miejsca pracy, stąd w jego ramach planowane są liczne szkolenia dla psychologów, lekarzy, inspektorów PIP, inspektorów bhp, przedstawicieli samorządów pracowniczych i pracodawców.