Aktualności
Szkolenie warsztatowe dla lekarzy i pielęgniarek SMP i POZ, 10–12 IX 2012, Łódź

Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne...

Szkolenie dla trenerów w programach profilaktycznych dotyczące prewencji psychospołecznych zagrożeń, 14–16 XI 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy interesujących się realizacją zadań z zakresu profilaktyki psychospołecznych zagrożeń.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych...
Szkolenie pt. „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących”, 24–26 X 2011, Łódź
Szkolenie adresowane jest do lekarzy służby medycyny pracy.
W jego trakcie zostaną omówione problemy identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmy wiążące występowanie psychospołecznych...
Wydarzenia


Zakład Psychologii Pracy zaprasza na ostatnie bezpłatne szkolenie organizowane Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przez w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie pt.: „Psychospołeczne warunki pracy a zdrowie pracujących” adresowane jest do lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy i POZ.

Warsztaty obejmują problematykę identyfikacji psychospołecznych zagrożeń w środowisku pracy, mechanizmów wiążących występowanie psychospołecznych zagrożeń z rozwojem zaburzeń zdrowia, współpracy lekarz–psycholog w zarządzaniu ryzykiem psychospołecznym w pracy, mobbingu pracowniczego i traumy zawodowej.

Szkolenie odbędzie się w Łodzi dniach 10-12 września 2012 r. (dokładny adres podamy Państwu z początkiem września).

W ramach uczestnictwa zapewniamy Państwu 3 noclegi (w dniach 9, 10, 11 września), pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa.

Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego (w załączniku) w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2012 r. do Pani Jolanty Walczak na adres walczak@imp.lodz.pl (tel. 63 14 593). Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy